Handelingen

,s-Gravenhage, Beeklaan 188 - Sint Agnes

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Agnes
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Beeklaan 188
Postcode: 2562AK
Inventarisatienummer: 02122
Jaar ingebruikname: 1903
Architect: Margry, A.A.J. en Snickers, J.M.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument
opname 24-06-2006 foto. Edward Ippel. Hoorn.

Geschiedenis

R.K. parochiekerk St. Agnes, gebouwd in 1902-'03 voor de katholieke bevolking in het vrijwel tegelijk ontstane, Haagse Regentessekwartier. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met achthoekige toren met spits rechts naast de voorgevel. Houten tongewelven met accoladevormige doorsnede over de hoofdbeuken; zijbeuken met stenen kruisribgewelven. Glas-in-loodramen in koor en transept, gemaakt in de periode 1920- '30 door het Haagse atelier Asperslagh. Het geheel is een karakteristiek werk van het bekende Rotterdamse bureau Margry & Snickers, gebouwd in een vrije interpretatie van de vroege Franse en late Engelse gotiek.

Originele, interessante, polychromie van interieur in jaren 1960 wit overgeschilderd. Eind april 1983 is de kerk getroffen door een zware brand, maar die betrof voornamelijk het houten gewelf, en dus niet de muren met ramen, wel schade aan orgel. De glas-in-loodramen zijn bij die brand vrijwel onbeschadigd gebleven. Herstel brandschade, en algehele restauratie, 1983-1985, waarbij interieur kleurrijker geworden dan voor die brand. Ook het belangrijke orgel is gerestaureerd. Behalve als reguliere parochiekerk ook in gebruik als Spaanstalige Oscar Romero parochie.

Vanwege het multiculturele karakter van het Regentessekwartier, wordt de kerk ook als migrantenkerk veel gebruikt door gelovigen van buitenlandse afkomst. De Sint-Agneskerk kreeg in 1998 landelijke bekendheid toen een groep illegaal in Nederland verblijvende buitenlanders, de zogenaamde Witte illegalen, in de kerk een hongerstakingsactie hielden.

Brand

Er heeft zich tot twee keer toe een brand gewoed in deze kerk. De eerste keer op 1e kerstdag 1946. Toen sloegen tijdens de hoogmis de vlammen uit de verwarmingsroosters. De brandweer heeft de brand geblust door aarde uit bloempotten op de roosters te gooien. Ook de kerststal werd beschadigd. Op 29 april 1983 was de brand verwoestender. Daarbij werd het dak van de kerk zwaar beschadigd. De brand ontstond waarschijnlijk als gevolg van dakwerkers die werkzaamheden uitvoerden.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door firma Adema-Schreurs in 1986. Het vorige orgel is grotendeels verloren gegaan bij de brand in 1983, alleen de kas uit 1921 (gebouwd door Jos H. Vermeulen) is hergebruikt. Het binnenwerk van het orgel is van P. J. Adema uit 1877. Het is afkomstig uit de Seminarie Hageveld in Heemstede, dit binnenwerk werd daar in gebruik genomen rond 1933. Daarvoor heeft het binnenwerk dienst gedaan in de Seminarie in Voorhout.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door firma B. Pels in 1964 als huisorgel voor dhr. J. Schouten. In de periode 1983 tot 1993 heeft het orgel dienst gedaan in de kapel van verzorgingshuis De Mantel in Voorburg. Sinds 2007 staat het koororgel in de St. Agneskerk in Den Haag.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Foto's na brand 1983