Handelingen

Boskoop, Puttelaan 148 - De Stek

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Stek
Genootschap: Oecumenisch NH + GK
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Plaats: Boskoop
Adres: Puttelaan 148
Postcode: 2771SV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1973
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerkelijk centrum in het westen van Boskoop. Gerenoveerd en heringericht in 2000.

Bron: inboskoop.nl

De Stek

Het gebouw is ontstaan, na een opdrachtformulering dat het binnen een begroting van f 350.000,= moest worden gerealiseerd. Het moest een ontwerp zijn, door de kerkvoogdij beschreven als voor ‘eenvoudig doch doeltreffend, zonder enige luxe, waarin een kerkzaal voor omstreeks 200 personen (met uitbreidingsmogenlijkheid tot ongeveer 250 personen) en enkele noodzakelijke nevenruimten daarin geprojecteerd’. En zou technisch gezien voor ca. 25 jaar ruimte moeten bieden aan kerk en vergaderruimte. De opening vond plaats op zaterdag 17 november 1973.

Na een levensduur verlengende renovatie van de buitenzijde en de daaruit voortvloeiende verbeteringen aan de binnenkant, vond op zaterdag 25 november 2000 een open huis plaats en kon het nu zichtbare resultaat van de renovatie worden aanschouwd. Oorspronkelijk was de kerkzaal zo ingericht, dat de kansel rechts naast het orgel stond, tegen de oostgevel. De stoelen stonden daardoor naar het oosten gericht.

Orgel

Het orgel is in 1980 gebouwd door de firma Louis J. Kramer (Boskoop).

Dispositie
  • Manuaal 1: Roerfluit 8' (C-H in Holpijp) - Prestant 4' - Spitsfluit 2' - Mixtuur 1⅓' 2-3 sterk.
  • Manuaal 3: Holpijp 8' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2⅔' 2 sterk, vanaf f.
  • Pedaal: Gedekt 16' - Gedekt 8' (C-f gecomb. met Gedekt 16').
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 3 aan pedaal - Koppelklavier (manuaal 2).

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Afbeeldingen