Handelingen

Breda, Catharinastraat 83 - Waalse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Waalse Kerk
Genootschap: Waalse Gemeente
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Catharinastraat 83
Postcode: 4811XD
Inventarisatienummer: 00131
Jaar ingebruikname: 1446
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 10118

Monumentomschrijving Rijksdienst

Waalse Kerk, voormalige Wendelinuskapel, reeds bestaand in 1446, hersteld na brand in 1534 en toen in dienst van de begijnen, sinds 1590 (na onderbreking 1625-'49) in gebruik bij de Waalse Gemeente. Gewelfd eenbeukig schip met lager koor, gebeeldhouwde sluitstenen, dakruiter. Eiken kansel uit ca 1600, eiken banken uit 1682. Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1761 gebouwd door Casper König en in 1763 voltooid door zijn broer Ludwig König. In 1885 werd het orgel uitgebreid met een onderpositief door J. van den Bijlaardt (Dordrecht). Koperen kroon.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 9 December 1890.

De Waalsche gemeente te Breda heeft Zondag haar driehonderdjarig bestaan herdacht. Tot bijwoning van deze feestviering waren uitgenoodigd vertegenwoordigers van de Synodale commissie, de commissie tot de zaken der Waalsche kerk, de commissie voor de geschiedenis der Waalsche gemeente en de verschillende Waalsche gemeenten, de verschillende protestantsche gemeenten te Breda gevestigd enz., die allen aan de uitnoodiging hadden gevolg gegeven. Het kerkgebouw was overvol. Op de galerij bij het orgel, had een koor, bestaande uit heeren en dames, plaats genomen, dat onder de leiding van den wakkeren en talentvollen toonkunstenaar G. Dorrenboom de feestviering zou opluisteren. De predikant der gemeente, de Heer G.O. Dupont, hield de feestrede, naar aanleiding van psalm 126. Op voortreffelijke wijze kweet hij zich van zijn taak. In den aanvang zijner rede schetste hij in korte trekken de merkwaardigste lotgevallen der gemeente, voortgesproten uit twee refuges, het refuge Wallon, in het laatste vierde der 16e eeuw, en het refuge Francais, in het laatst der 17e eeuw, door de vervolging en de herroeping van het Edikt van Nantes veroorzaakt. Zijn welsprekend woord werd besloten met de uitvoering eener cantate, woorden en muziek van den Heer Am. Bost, accompagnement van den Heer Dorrenboom. Het geheel maakte een diepen, weldadigen indruk.

Na afloop van de godsdienstoefening vereenigden zich de Kerkeraad met de Afgevaardigden en enkele genoodigden aan een collation in het lokaal „Concordia", waarbij menig goed woord, getuigenis van belangstelling in de feestvierende gemeente en in de broederlijke gezindheden der aanwezigen, gesproken werd.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur