Handelingen

De Goorn, De Goorn 69 - O.L. Vrouw Rozenkrans

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Rozenkrans
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Koggenland
Plaats: De Goorn
Adres: De Goorn 69
Postcode: 1648JN
Inventarisatienummer: 05243
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Cuypers, J.Th.J. en P. jr.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

In vele opzichten interessante interbellumkerk met toren, in laat-neogotische tot expressionistische vormen. Geen transept.

Verving een eerdere kerk.

De hoge toren is sober, met een kopergroene spits.

Links van de kerk staat een oudere pastorie. Rechts van de kerk is het grote R.K. kerkhof achter de kerk te bereiken.

Aan de rechter zijde van het koor, links langs het pad richting kerkhof, is ongeveer begin jaren 2010 een kleine Mariakapel aangebouwd, die dagelijks open is.

Binnen, tegen de muren van beide zijbeuken, zijn de 14 kruiswegstaties aangebracht. Deze komen vermoedelijk uit de eerdere kerk ter plaatse.

In het koor 5 glas-in-loodramen uit de bouwtijd.

Geschiedenis. Bron: parochiedegoorn.nl

DE GESCHIEDENIS VAN PAROCHIE EN KERK IN VOGELVLUCHT

In 1636 arriveerde de Dominicaanse pater Augustinus Leerse in onze contreien en startte een “missiestatie” in Avenhorn en omgeving. Vanaf dat moment tot 2011 is onze parochie onafgebroken bediend door de paters dominicanen oftewel de predikbroeders, 375 jaar lang (in totaal hebben 57 dominicanen kortere of langere tijd in onze parochie gewoond waarvan 25 pastoors).

In november 2011 werd dit groots gevierd. In dezelfde maand vierden we ook het 25-jarig jubileum van pastoor Gerard Braks O.P. in onze parochie, zijn emeritaat en de overdracht van de bediening van de parochie aan wereldheren van het bisdom.

De huidige pastoor, pastor Nico Knol, is daarmee de eerste pastoor die niet van Dominicaanse huize is. Pastor Knol is afkomstig uit West-Friesland en daarmee zoals hij zelf zegt bekend met de omgeving en de bewoners.

Dat is maar goed ook, want in de annalen van de dominicanen is terug te vinden dat in onze regio “de zware zeedampen en de vunzige moeraslucht uit de polders opsteeg wat de gezondheid van de paters niet ten goede kwam”. Maar ook de mensen staan als bijzonder bekend. Van vicaris Geukers komt de (positief bedoelde) uitspraak: “Dat kan alleen in De Goorn, met dat gekke volk daar”.

Als de priesters uiteindelijk gewend zijn aan de omgeving en de mensen, vinden ze onze parochie een prima plek getuige ook de uitspraak van pater Braks: “Voor ik hier benoemd werd heb ik wel eens over De Goorn gedacht ‘je zult toch in deze negorij terecht komen’ maar toen wist ik nog niet dat het uiteindelijk een gouden greep bleek te zijn”.

Gedurende de geschiedenis zijn diverse kerken en pastorieën op diverse plekken in de parochie gebouwd.

De voormalige pastorie, nu Dominicushuis geheten, dateert uit 1853 en fungeert nu als parochiecentrum waarin de werkruimten van de pastoor, de parochiecoördinator en het secretariaat gevestigd zijn.

In het Dominicushuis vinden vele vergaderingen plaats van diverse groepen uit onze parochie, maar ook is het de plek waar bij de koffie veel gelachen, maar soms ook gehuild wordt.

De huidige kerk dateert van 1929 en is van de hand van Joseph Cuypers en Pierre Cuypers junior, respectievelijk zoon en kleinzoon van de beroemde Pierre Cuypers. De huidige kerk is deels gebouwd op de fundamenten van de eerdere kerk.

In en om de kerk zijn nog vele bijzonderheden te vinden die het waard maken om een eigen hoofdstuk te krijgen. Ik noem alleen maar de kerkhoven, de Mariakapel, de glas-in-loodramen, de klokkentoren met klokken, uurwerk en wijzerplaten.

Om dat allemaal te beschrijven in deze parochiegids gaat veel te ver. Daar hebben we echter een heel goed alternatief voor.

Ter gelegenheid van het 375 jaar bestaan is een zeer fraai vormgegeven geschiedenisboek van de parochie verschenen van ruim 400 pagina’s met veel afbeeldingen met hoofdstukken over de vroege geschiedenis, de gebouwen, het begraven, de koren en hoofdstukken over de ontwikkelingen en de mensen van de laatste 25 jaar. Dit boek is nog steeds verkrijgbaar bij het secretariaat voor de (kost)prijs van €25,-. Een aanrader voor elke parochiaan en voor iedereen met een (verre) band met onze levende parochie.

Frank van Leerdam

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Mariakapel