Handelingen

Doornenburg, Pannerdenseweg - Martinus (1797 - 1873)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Lingewaard
Plaats: Doornenburg
Adres: Pannerdenseweg
Postcode:
Inventarisatienummer: 15011
Jaar ingebruikname: 1844
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Al omstreeks 1160 stond er in Doornenburg een tufstenen kerkje. Deze kerk was een dochterkerk van de kerk in Gendt. Al in 1225 blijkt de kerk te Doornenburg een zelfstandige parochie te zijn. Bij opgravingen zijn resten van minstens drie oudere kerken gevonden. Er zijn onder andere resten gevonden van een gotische kerk uit de veertiende eeuw. Tijdens de reformatie ging de middeleeuwse kerk te Doornenburg over in protestantse handen. De Doornenburgse katholieken kerkten in die tijd in de kapel op het kasteel (gebouwd in de 15de en 16de eeuw) en in de kerk te Hulhuizen. De plaats Hulhuizen behoorde destijds tot het hertogdom Kleef waar vrijheid van godsdienst heerste. In 1797 namen de katholieken de kerk te Doornenburg wederom in hun bezit. De eerste heilige dienst werd verricht op 11 November 1844 van datzelfde jaar. In 1838 werd de kerk vergroot met een zijbeuk. Tot het jaar 1844 werd de kerk te Doornenburg bediend door de pastoors van Hulhuizen. In dat jaar werd de kerk te Hulhuizen gesloopt en de nieuwe kerk in Gendt in gebruik genomen, van waaruit Doornenburg toen bediend werd. In 1848 werd Doornenburg een zelfstandige statie met een eigen pastoor, Johannes Westerman (1848-1859). Douairière baronesse van der Heijden tot Suidras schonk een stuk grond voor de nieuw te bouwen pastorie. In 1873 werd het middeleeuwse kerkje gesloopt voor nieuwbouw.