Handelingen

Drachten, De Singel 40 - Jeruzalemkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jeruzalemkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N.Amerika)
Provincie: Friesland
Gemeente: Smallingerland
Plaats: Drachten
Adres: De Singel 40
Postcode: 9203XX
Inventarisatienummer: 08876
Jaar ingebruikname: 1976
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk met toren. Plan voor uitbreiding of verbouwing 2007.

opname 1979 © AvD.

Orgel

Het orgel is gebouwd door A. Nijsse & Zn. Recentelijk is het orgel uitgebreid met dital Hauptwerk.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 10 januari 2006.

Op 10 februari 2004 herdacht de gereformeerde gemeente van Drachten haar vijftigjarig bestaan. Bij de voorbereiding voor dit jubileum kwam de kerkenraad met het plan een gedenkboek uit te geven. Op vrijdag 9 december werd dit boek aan de gemeente gepresenteerd. Het boek, ”Geplant en bewaard”, beschrijft aspecten uit de geschiedenis van de gemeente. De schrijver is W. B. Kranendonk. Midden jaren vijftig ontstond in deze Friese plaats een kleine gemeente, bestaande uit mensen die een bevindelijk gereformeerde prediking wilden horen. Aanvankelijk sloot zij zich aan bij de Christelijk Gereformeerde Gemeenten. Haar eerste leraar, ds. H. Groen, overleed na de gemeente ongeveer anderhalf jaar gediend te hebben, in 1957. In 1962 ging de gemeente over naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Na de komst van ds. E. Venema naar het miniatuurkerkje aan De Kade, maakte de gemeente een sterke groei door. Na ds. Venema dienden achtereenvolgens ds. P. van der Bijl en ds. J. Mol de gemeente. Beiden waren reeds met emeritaat. In 2002 werd kandidaat G. Hoogerland aan de gemeente verbonden. Inmiddels telt de gemeente circa 350 leden en doopleden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 14 februari 2006.

Het is nog steeds onduidelijk of de gereformeerde gemeente van Drachten haar gebouw gaat uitbreiden of tot aankoop van het naastliggend perceel met wijkcentrum overgaat.

De gemeentelijke overheid heeft onlangs goedkeuring gegeven voor een verbouwing, maar aankoop is ook niet uitgesloten. Mogelijk wordt tijdens een ledenvergadering eind deze maand duidelijk wat de leden het liefst willen.

Er wordt al lange tijd gesproken over de aankoop van een perceel naast de kerk. Op dat perceel staat nu nog een wijkcentrum. Vanwege de onduidelijkheid zijn er behalve voor de aankoop ook plannen gemaakt voor een uitbreiding van het huidige pand. Volgens scriba Jongsma moet er sowieso iets gebeuren. De kerk is te klein voor de ongeveer 350 leden en doopleden. Bovendien zijn er zo’n veertig meelevenden die geen lid zijn en groeit de gemeente. In de zomermaanden komen er ook heel wat vakantiegangers, zodat er tijdens de kerkdiensten dan zelfs mensen in de hal moeten zitten.

„We hebben vooral behoefte aan vergaderruimte. Er zijn nu zo’n honderd catechisanten, terwijl er maar één ruimte is om te vergaderen. Een aantal van de leden moet een halfuur rijden om bij de kerk te komen. Als er meer vergaderruimte is, kunnen de catechisaties en de bijeenkomsten van de jeugdverenigingen tegelijk worden gehouden.”

Ook de kerkzaal is aan uitbreiding toe. Omdat er al niet veel parkeerruimte is, is vergroten in de lengte of in de breedte moeilijk. De kerkzaal kan slechts iets worden verlengd door aanpassing van de trappenhuizen van de galerij en door het bij de kerkzaal trekken van een deel van de huidige vergaderzaal. Voor uitbreiding van de vergaderzalen wordt vooral gedacht aan een extra verdieping.

Aankoop van het naastgelegen terrein en het gebouw zou de parkeerproblemen oplossen en voldoende vergadercapaciteit opleveren. In dat geval blijft nog wel de noodzaak de kerkzaal uit te breiden ten koste van de huidige vergaderzaal.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur