Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Groningen, A-Kerkhof 2 - Der Aa-kerk

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

laat alleen artikel objecten zien
laat overige objecten op deze kaart zien


Algemene gegevens
Naam kerk: Der Aa-kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: A-Kerkhof 2
Postcode: 9711JB
Inventarisatienummer: 00761
Jaar ingebruikname: 1450
Architect:
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
18423 (Kerk)

Inhoud

Geschiedenis

De Der Aa-kerk is een belangrijke grote stadskerk met hoge toren.

In de Der Aa-kerk, sinds 1987 eigendom van de Stichting Der Aa-kerk, is november 2005 begonnen met een restauratie van de kapconstructie en het pleisterwerk. Men hoopt na de zomer klaar te zijn. Dan kunnen de concerten en de tentoonstellingen weer beginnen. Zaterdag 16 juni 2007 is de kerk officieel weer in gebruik genomen. De kerk heeft een culturele bestemming. Kerkdiensten vinden er niet meer plaats. Het Groninger Klokkenluiders Gilde bestond in 2008 25 jaar. Er zijn plannen ter gelegenheid daarvan het aantal luidklokken in de A-kerktoren van drie uit te breiden naar zeven. (55-06/58-07/61-09)

foto. Edward Ippel. Hoorn.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Evenals de Martinikerk oorspronkelijk uit de 13de eeuw. In de tweede helft van de 15de eeuw verbouwd tot de huidige kruisbasiliek. Toren 1710. Als kerk buiten gebruik in 1987, nu cultureel centrum.

Aan de zuidzijde van het koor een sacristie met verdieping en lage aanbouw waarin de ingang met jaartallen 1653-1678-1787. Rijk gesneden preekstoel met trap, achterschot en klankbord plm 1700; doophek (thans opgeslagen in het koor); orgel met rugpositief, in 1702 door A.Schnitger gebouwd voor de Minderbroederskerk en in 1815 hierheen overgebracht; rijk gesneden orgelkas op zuilen en met portaal eronder, gedateerd 1702; schotwerk in de zijbeuken met dubbele deuren, 1663; in de hoofdbeuk hooggestoelte met onderbank, eind 17de eeuw met oudere onderdelen; in de zuidelijke zijbeuk twee hooggestoelten met onderbanken, 17de eeuw. Na de laatste kerkrestauratie is in de zuidelijke zijbeuk een orgelkas met frontpijpen uit 1540 geplaatst. Dit orgel, vermoedelijk gemaakt door R. Rodensteen, is afkomstig uit de Broederenkerk te Bolsward. Aan de westzijde officierenbank 1754.

Op het koor o.m. grafzerk uit 1538 en in de wand ingemetselde herdenkingsplaat inzake brand en herstel van de toren 1674 en Schnitgerorgel uit 1697; rond het koor stenen omheining (15e eeuw) met latere houten portalen.

Toren

Toren van de A.Kerk. Toren uit 1710-1712 na instorting van de vorige.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 12 juni 2007.

De gerestaureerde Der Aa-kerk in Groningen wordt zaterdag heropend. Een groot deel van het pleisterwerk is vernieuwd en er is flink verbouwd in de cateringruimte, in de toiletten en bij de entrees. In de Der Aa-kerk wordt nu de laatste hand gelegd aan de verbouwingswerkzaamheden. Zaterdag zal ook Het Hanze Huis, de winkel aan de noordzijde van de kerk, zijn deuren openen. Omdat de heropening van de kerk samenvalt met de opening van Het Hanze Huis is gekozen voor een Hanzedag.

In de middeleeuwen was de Der Aa-kerk een handelskerk voor schippers en kooplui rondom het riviertje de Aa. Ook bij de heropening van de kerk en Het Hanze Huis ligt de nadruk op handel. Bijna dertig authentieke Groninger bedrijven nodigen de bezoeker uit hun handelsgeschiedenis mee te beleven.

In de kerk worden rondleidingen gegeven en er zijn kinderspeurtochten georganiseerd. Informatiepanelen in de gerestaureerde kerk vertellen meer over de geschiedenis van de Der Aa-kerk, de restauratie en de geschiedenis van de Hanze. Buiten de kerk zijn speciale Hanzewandelingen georganiseerd. ’s Avonds is er in de kerk een concert van kamerkoor Jauna Muzika uit de Litouwse Hanzestad Vilnius.

In de jaren zeventig werd de last van drie monumentale kerken in de Groninger binnenstad (de Der Aa-kerk, de Martinikerk en de Nieuwe Kerk) te groot voor de hervormde gemeente. Na een ingrijpende restauratie ging de kerk in 1987 over naar de Stichting Der Aa-kerk en heeft de gotische kruisbasiliek nu vooral een culturele functie. Erediensten worden er niet meer gehouden.

De kerk is eigendom van de Stichting oude Groninger Kerken.

Externe links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Hoofdorgel

Bolswarder orgel

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen