Handelingen

Halfweg, Amsterdamsestraatweg - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlemmermeer
Plaats: Halfweg
Adres: Amsterdamsestraatweg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1852
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Buiten gebruik en gesloopt 1925, wegens verbreding van de Amsterdamsestraatweg. Vervangen door de huidige kerk uit 1925 aan de Wilhelminastraat.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 18 Augustus 1891.

In de kerk te Houtrijk en Polanen is Zondag het nieuwe orgel ingewijd. Toon en klank voldeden zeer goed. Door vrijwillige bijdragen was men tot den aankoop in staat gesteld.