Handelingen

Herpt, Burgemeester Buijsstraat - St. Trudo

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Heusden
Plaats: Herpt
Adres: Burgemeester Buijsstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 07683
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geenGeschiedenis

Herpt, gemeente Heusden, Burgemeester Buijsstraat - St. Trudo. Funderingsresten op terp met ommuring; jk 02-08-2012

Tot in de 11e eeuw viel Herpt onder de parochie Aalburg. In 1148 kreeg Herpt als zelfstandige parochie een eigen pastoor. Het Romaanse kerkje dat toen gebouwd is was van tufsteen en gewijd aan de Heilige Trudo. In 1250 werd aan de westkant een toren gebouwd.

In de 15e eeuw is het kerkje gesloopt en vervangen door een gebouw in gotische stijl, dat echter in 1590 werd beschadigd en vervolgens genaast door de Hervormden.

Het karakteristieke gebouw met de Romaanse tufstenen toren heeft vervolgens dienst gedaan als Hervormde kerk totdat op 5 november 1944 de toren door de Duitsers werd opgeblazen. In zijn val werd het hele kerkje verwoest.

De terp met de fundering van de kerk is bewaard gebleven.

Bijschrift publicatie ‘De Prins’ van 03-12-1910: De eeuwenoude Toren en Kerk der Hervormde Gemeente te Herpt (N-B.). Het muurwerk aan de tweede zoldering is 1 25 M. dik en deels opgetrokken van een soort steenen, die 34 c.M. lang, 3 c.M. hoog en 15 c.M. breed, na 1100 niet meer vervaardigd werden, waaruit men kan afleiden, dat deze toren een der oudste van ons land is. De groote, fraaie kerk, die er tegen aangebouwd was, brandde in 1578 af en werd in 1718 door de tegenwoordige vervangen; de 4 oude wapenborden in deze kerk zijn onlangs op Rijkskosten gerestaureerd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur