Handelingen

Hilversum, Bergweg 6 - Evangelisch-Lutherse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Evangelisch-Lutherse Kerk
Genootschap: PKN Evangelisch Lutherse kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hilversum
Plaats: Hilversum
Adres: Bergweg 6
Postcode: 1217SC
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Dullaart, J.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: gemeentelijk monument

Geschiedenis

Aardig kerkgebouw, zie hieronder.

  • 2020 - Lutherse kerk aan Bergweg sluit deuren; 1 maart 2020 laatste dienst in Hilversum.
  • 2020 - Voormalige Lutherse kerk aan de Bergweg in Hilversum wordt deze week verkocht; ’Er zijn twee bieders over, met beiden een heel mooi maatschappelijk plan’

Gebouwomschrijving SKKN

Op 26 maart 1891 wordt door de lutheranen te Hilversum 'De Afdeeling Hilversum van het Nederlandsch Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending' gesticht. De jonge gemeente ressorteert de eerste twee decennia onder Weesp en vindt met name in deze beginperiode veel steun in de persoon van J.J. L. Duyvendak, predikant aldaar. Wanneer in 1911 Naarden-Bussum een zelfstandige gemeente wordt, gaat Hilversum daartoe behoren. Op Tweede Paasdag 1913 leidt de Bussumse predikant C. de Meijere voor het eerst de dienst in Hilversum. Van 1913 tot 1923 kan men beschikken over het gebouw 'De Vereeniging' aan de Oude Engweg. De groei van het aantal leden geeft aanleiding tot het stichten van een zelfstandige gemeente, maar de financiën laten de bouw van een kerk en de bezoldiging van een eigen predikant niet toe. Vandaar dat men besluitt een filiaal-gemeente te gaan vormen. Op 2 juni 1915 keurt de Synode de statuten voor de plaatselijke gemeente Hilversum goed en in de ledenvergadering van 24 september 1915 wordt de filiaal-gemeente Hilversum opgericht (Loosjes: 1916). Tijdens de ambtperiode van De Meijere worden gelden bijeengebracht voor een kerkgebouw. Men koopt daartoe een stuk grond aan de Koninginneweg en in 1918 wordt besloten met de bouw te beginnen. Vanwege de stijging van prijzen en arbeidslonen is echter een nieuwe begroting nodig. Het gegeven voorts, dat de gekochte grond te klein blijkt voor een kerk die voor de voortdurend groeiende gemeente nodig was, doet de kerkenraad besluiten het perceel -met aanzienlijke winst- te verkopen. Op 5 september 1922 wordt een perceel grond aan de Bergweg gekocht en men besluit over te gaan tot de bouw van een kerk naar een ontwerp van architect Dullaert. Aannemer Kreune wordt de uitvoering gegund. Op 16 april 1923 legt ds. de Meijere de eerste steen en precies vijf maanden later, 16 september 1923 kan het gebouw, dat ruim 400 zitplaatsen bevat, worden ingewijd. Als curiositeit, maar geheel in de sfeer van een lutherse kerk, heeft men aan weerszijden van de voorgevel, onder de aanzet van het geveldak, in steen uitgekapte zwanen aangebracht. Drie jaar later, op 11 juni 1926, komt de filiaal-gemeente Hilversum tot zelfstandigheid. Op 5 juli daaraanvolgend wordt een officieel beroep uitgebracht op ds. P. Boendermaker. Deze doet op 8 augustus zijn intrede als eerste predikant van de zelfstandige gemeente Hilversum. Hij zal haar bedienen tot 1946. Begin 1939 komt een verbouwing van het liturgisch centrum tot stand. In plaats van de in de oorlogsjaren gevorderde luidklok komt in 1947 een nieuwe, welke wordt aangeboden door de Noorse bisschop Eivind Berggrav. De kerkenraadskamer ondergaat in 1951 een restauratie. Een jaar later krijgt men een kerkelijke zegel naar ontwerp van N. van Alff te Den Haag. Tijdens de ambtperiode van ds. G. Fafié (1961-1967) komt een tweede gebouw in Hilversum-Noord tot stand. Op 27 november 1965 metselt ds. Boendermaker de eerste steen in het liturgisch centrum van de nieuwe kapel en precies een jaar later vindt de inwijding plaats. Tien jaar later moet men vanwege te gering kerkbezoek de kapel weer verkopen. In 1971 wordt het interieur van de kerk aan de Bergweg ingrijpend veranderd: de kerkenraadsbanken verdwijnen en een lambrizering wordt aangebracht. Ook komen er nieuwe banken die op een andere wijze worden gerangschikt. Voorts wordt een Weidtman-orgel uit ca. 1700 aangekocht, dat na een lange periode van restauratie en het verkrijgen van subsidie op 9 maart 1980 in gebruik kan worden genomen. Na de vermelde verkoop van de kapel in 1975 begint men aan een verbouw van kerk en bijruimten. De catechisatiekamer (thans kerkenraadskamer genoemd) geeft men, evenals de predikantenkamer, een moderner uiterlijk. In plaats van de preekstoel komt een spreekgestoelte en de wand aan de achterzijde van het liturgisch centrum krijgt een nieuw aanzicht. In september 1976 kan de geheel vernieuwde ruimte weer in gebruik worden genomen. Rond 1990 tenslotte vernieuwen en restaureren vrijwilligers onder leiding van D.A. Belmer de glas-in-loodramen. Dit gebeurt geheel in eigen beheer.

In de media

  • Uit Noordhollandsdagblad, d.d. 20 februari 2020

De Lutherse kerk aan de Bergweg in Hilversum gaat dicht. Voor het gebouw wordt ’zorgvuldig gezocht naar een passende bestemming’. Zondag 1 maart 2020 viert de Lutherse Gemeente Het Gooi haar laatste dienst in het kerkgebouw aan de Bergweg. Op 1 januari 2016 zijn de Lutherse gemeenten Hilversum en Naarden-Bussum samen verder gegaan als Lutherse Gemeente Het Gooi. De kerkdiensten werden sindsdien altijd samen gevierd in één van beide kerkgebouwen. Dit werd echter in Hilversum al snel een te zware belasting met name op het gebied van menskracht en onderhoud, secretaris Jan Kofman van de kerkenraad ELG Het Gooi. ’Dit heeft er toe geleid dat in goed overleg met de gemeenteleden besloten is om de kerkdiensten in Hilversum te beëindigen.’

Bussum

Na 1 maart zullen alle diensten van de Lutherse gemeente plaatsvinden in de Lutherse kerk in Bussum. ’Omdat het kerkgebouw een gemeentelijk monument is en een maatschappelijke status heeft zal er zorgvuldig gezocht worden naar een passende bestemming.’

Afbeeldingen