Handelingen

IJlst, Eegracht 48 - Mauritiuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Mauritiuskerk
Genootschap: PKN Federatie Hg IJlst/Gk IJlst
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: IJlst
Adres: Eegracht 43
Postcode: 8651EG
Inventarisatienummer: 09794
Jaar ingebruikname: 1830
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39860

Geschiedenis

Op de plaats van de huidige kerk bevond zich voor de bouw een koemarkt. In 1830 werd hier de Hervormde kerk gebouwd. Deze werd in 1868 uitgebreid met een dwarsbeuk. De kerk verving de in verval geraakte Sint Mauritiuskerk die behoorde bij het Sint Maria-klooster der Karmelieten. Die kerk en het klooster zijn waarschijnlijk gebouwd in de 14e eeuw en stonden op de huidige begraafplaats aan de Galamagracht te IJlst. De 16e eeuwse preekstoel met doophek, het bord met de collectezakjes en het Bader-pijpwerk van het oorspronkelijke orgel zijn destijds van die kerk naar de huidige Mauritiuskerk overgebracht.

Interieur

Inwendig gestuct interieur met pilasters. De kerk bezit een gesneden preekstoel met achterschot, trap en klankbord, 1672, doophek, doopbekkenhouder, gezangbord en 10 gebodenbord. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1833 gemaakt door L.J. en J. van Dam met gebruikmaking van Bader-pijpwerk uit het vorige orgel.

Uitbreiding 1868. Later Samen op Weg kerk. Deze kerk is het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente geworden.(58-07)

Toren

Een forse onversneden opgaande toren met naaldspits.

Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van P. Overney, 1700 diam. 102 cm. en een moderne klok. Het mechanisch torenuurwerk A.H. van Bergen, Heiligerlee, 1875, is opgeslagen in de kelder van het Gemeentehuis.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk en Toren. In 1830 opgetrokken in 1868 met een dwarsarm uitgebreid. Inwendig gestuct interieur met pilasters. De kerk bezit een gesneden preekstoel met achterschot, trap en klankbord, 1672, doophek, doopbekkenhouder, gezangbord en 10 gebodenbord. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1833 gemaakt door L.J. en J. van Dam met gebruikmaking van Bader-pijpwerk uit het vorige orgel.

In de media

Uit Bredasche Courant, 21 Januari 1834.

Te IJlst, in Vriesland, heeft den 9den dezer in de hervormde kerk, na voorafgaand onderzoek, de plegtige inwijding, van een fraai nieuwe orgel plaats gehad.

Afbeeldingen