Handelingen

Kootwijkerbroek, Kosterijweg 27 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Gelderland
Gemeente: Barneveld
Plaats: Kootwijkerbroek
Adres: Kosterijweg 27
Postcode: 3774BG
Inventarisatienummer: 11758 11759
Jaar ingebruikname: 1974 Uitbreiding in 1997
Architect: Kraayeveld, S.P. Jr, Beekbergen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Uitbreiding 1997. Achter oude kerk, tot 1989. Zeer grote kerk met 1.750 zitplaatsen. Plannen tot uitbreiding naar 2.200 zitplaatsen (2013).

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 28 april 1997.

Een nieuw kerkgebouw verandert niet de naam van de gemeente. Op aarde blijft het altijd een strijdende kerk. Dat zei ds. P. Blok zaterdagmiddag bij de officiële ingebruikname van het vergrote kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Kootwijkerbroek. De kerk is uitgebreid met 450 zitplaatsen en een drietal zalen. In totaal kan het gebouw nu 1350 mensen bevatten.

Ds. Blok sprak over Jesaja 33 vers 20. Het thema van de dienst was ”Gods getuigenis over Zijn Sion”. De predikant stond stil bij Sions heerlijkheid, Sions bewaring en Sions sterkte.

Hij wees erop dat Gods Kerk niet in zichzelf „een geruste plaats” is. „Wij zijn een riet, dat door de wind heen en weer wordt bewogen. De sterkte van Sion ligt in de toezegging van God. De Heere roept het op naar de andere kant te zien. Jeruzalem sidderde vanwege de vijandige Assyriërs, maar God zei: Je kijkt verkeerd, kijk naar de hemel. Dan blijkt dat Jeruzalem een stad van vrede is, een vrede, niet door mensen maar door de meerdere Salomo verworven”.

Jesaja vergelijkt Sion met een tent, zo legde ds. Blok uit. „Het leven van Gods Kerk is een vreemdelingenleven. Wij zijn maar zwakke mensen, onze pinnen zijn niet sterk. Toch zullen ze in der eeuwigheid niet worden uitgetrokken, omdat de grondslag ligt in het verkiezend welbehagen Gods. Daar kan de vijand net niet bij, al zal hij het wel proberen. Ook de zelen, de touwen, kunnen niet worden verscheurd. Die houden de tent van Gods Kerk altijd op haar plaats. Dat is de wonderlijke leiding van de Heere met Zijn gemeente. De strijd op aarde gaat door, maar de triomf ligt vast”.

De predikant wees erop dat ook het nieuwe kerkgebouw eenmaal moet verdwijnen. „We hebben wat moois, maar geen steen zal op de andere blijven. Gods werk gaat echter niet tegen de grond, dat is niet aan verandering onderheving”.

Hij memoreerde het overlijden van architect S.P. Kraaijeveld, die het ontwerp voor de uitbreiding maakte, en van diaken Schouten, die de financiële kant van het project behartigde. S. P. Kraaijeveld jr. nam na het overlijden van zijn vader diens taken over. De uitbreiding is gerealiseerd door aannemer Van den Brink uit Stroe.

Namens de burgerlijke gemeente voerde wethouder L.M. Verhoeks het woord. Ds. G. Mouw sprak namens de classis en ds. J. Flikweert, predikant van de plaatselijke hervormde gemeente, wenste ds. Blok „een broederlijke zegen in de bediening” toe. S.P. Kraaijeveld jr. overhandigde, mede namens hoofdaannemer en onderaannemers, een drietal klokken en een aquarel van de uitbreiding aan ds. Blok.

Uit Reformatorisch Dagblad, 5 september 2006.

De gereformeerde gemeente van Kootwijkerbroek gaat haar kerkgebouw uitbreiden. De planning is dat er in de eerste helft van volgend jaar wordt begonnen met de bouw aan de zijde van het parkeerterrein, zegt voorzitter H. Brons van de bouwcommissie. In de eerste fase wordt het kerkgebouw uitgebreid tot zo’n 1850 zitplaatsen. In de tweede fase komen er aan de achterzijde nog eens 350 plaatsen bij. Maar dat zal waarschijnlijk pas over enkele jaren gebeuren. In totaal moeten er 500 plaatsen bij komen.

De uitbreiding is nodig vanwege de groei van de gemeente. „We zijn verbouwingen wel gewend, dat is vaker gebeurd.” In 1954 kwamen de leden van de gereformeerde gemeente voor het eerst samen in Kootwijkerbroek. De gemeente werd echter pas in 1960 geïnstitueerd. In 1974 werd er achter de bestaande kerk een nieuwe kerk geopend. In 1989 werd dit gebouw vervangen en verrees op dezelfde plaats de huidige kerk. In 1997 werd dit pand uitgebreid, ten koste van de kerk uit 1954, die toen werd gesloopt.

Tijdens de verbouwing volgend jaar kunnen de kerkdiensten gewoon doorgaan. De gemeente, die ongeveer 2100 leden en doopleden telt, wordt sinds 2004 gediend door ds. G. Beens.

Uit Reformatorisch Dagblad, 15 april 2008.

De gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek heeft donderdag tijdens de Bijbellezing haar uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen. Tijdens de bijeenkomst ging de plaatselijke predikant, ds. G. Beens voor.

In verband met de gestage groei van de gemeente moest het kerkgebouw opnieuw uitgebreid worden. Tien jaar geleden werd er aan de rechterkant van de preekstoel een uitbouw met galerij gerealiseerd. Dat leverde toen 450 extra zitplaatsen op. Nu is aan de linkerzijde van de preekstoel een uitbouw met galerij gekomen. Ook deze verbouwing levert 450 extra zitplaatsen op. Het totaalaantal zitplaatsen komt nu op ongeveer 1750, zo vertelt ouderling H. Brons, voorzitter van de bouwcommissie, desgevraagd.

Behalve de uitbreiding van het aantal zitplaatsen is ook de consistorie grondig verbouwd en uitgebreid. Verder is de ontvangsthal vergroot. De totale bouwkosten bedragen 1,3 miljoen euro.

Op dit moment is er bij de kerk nog een flink tekort aan parkeerplaatsen. In overleg met de burgerlijke gemeente is afgesproken dat de kerkgangers vanaf juli op zondag gebruik mogen maken van het parkeerterrein bij het Kulturhus, dat op dit moment in aanbouw is.

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Kootwijkerbroek dateert uit 1989. Al sinds begin jaren tachtig kent de gemeente een sterke groei. Zo kwamen er vorig jaar 170 leden bij. Het totaalaantal leden bedraagt nu ongeveer 2280.

Uit Reformatorisch Dagblad, 30 november 2010.

De gereformeerde gemeente van Kootwijkerbroek bestaat vijftig jaar. Op 7 december zal er een herdenkingsdienst worden gehouden, waarin de plaatselijke predikant ds. G. Beens zal voorgaan. Tijdens de dienst vindt de presentatie van een herdenkingsboek plaats.

De gemeente, die begonnen is in 1954 als afdeling van de gemeente Barneveld, werd geïnstitueerd op 7 december 1960 in een dienst waarin ds. P. van de Bijl voorging. De gemeente werd gediend door de predikanten A. Kok (1969-1971), C. Wisse (1972-1985), P. Blok (1986-2003) en Beens (2004-heden).

In 1974 werd een nieuwe kerk gebouwd. De oude kerk bleef dienstdoen als verenigingslokaal. Tijdens latere verbouwingen is de oude kerk afgebroken. De laatste uitbreiding dateert van 2008. Het ledental groeide van 254 in 1960 tot 2332 nu. Daarmee is de gemeente Kootwijkerbroek een van de grootste gemeenten van het kerkverband.

Afbeeldingen