Handelingen

Leiden, Vestestraat 39-49 - Christengemeenschap

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christengemeenschap
Genootschap: Christengemeenschap
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leiden
Plaats: Leiden
Adres: Vestestraat 39-49
Postcode: 2312ST
Inventarisatienummer: 02520
Jaar ingebruikname: 1990
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Korte geschiedenis van de Christengemeenschap Leiden

Halverwege de jaren 1970 ontstond de eerste initiatiefgroep die trachtte de Christengemeenschap in Leiden te grondvesten. Deze initiatiefgroep was nog zonder priester en ontstond doordat iemand in Leiden van Arie Boogert een ziekencommunie had ontvangen. In de jaren 1970 verzorgde Arie Boogert vanuit Den Haag de godsdienstlessen en de zielzorg. In 1980 ontstond de tweede initiatiefgroep voor een vast altaar in Leiden. Dit keer wel met een priester, namelijk Frank Storm, opnieuw vanuit Den Haag. In de adventstijd van 1982 werd de eerste mensenwijdingsdienst in Leiden gehouden. Deze dienst vond plaats in de Oud-Katholieke kerk aan de Cronesteinkade..

In februari 1990 werd het pand aan de Vestestraat gekocht en in acht maanden tijd werd door een kleine groep mensen heel wat werk verzet. De eerste mensenwijdingsdienst vond, midden in de bouwdrukte, op 14 oktober 1990 plaats en de jaren daarna werd met een steeds kleiner groepje mensen als maar verder ge- en verbouwd. Frank Storm werd door de gemeente vaak ‘bouwpriester’ genoemd. In 1992 vertrok Frank Storm naar Groningen en kwam Henk de Bruijn vanuit Haarlem naar Leiden. Toen de gemeente Haarlem in het voorjaar van 2000 ophield te bestaan, kreeg onze gemeente hun altaar, de beeltenis en de kandelaren.

Onze gemeente ontving in 2001 van Jacob Blankenburg een grote schenking. Hij liet zijn huis en inboedel aan de Christengemeenschap na, waardoor het pand aan de Vestestraat schuldenvrij werd.

Omdat we in al die jaren nog te weinig leden en financiële middelen hadden om een inwonend geestelijke te kunnen financieren is de situatie altijd zo gebleven dat we de geestelijke moesten delen met zelfstandige gemeenten, te weten Den Haag en Rotterdam.

In de tijd dat Henk de Bruijn de gemeente Middelburg erbij kreeg, ontstond bij ons op de zondagen zonder mensenwijdingsdienst de gemeenteviering.

In het voorjaar van 2009 nam Henk de Bruijn afscheid van onze gemeente. Sindsdien zijn wij een dochtergemeente van de Christengemeenschap te Amsterdam. Vanaf 1 maart 2009 bezocht Bart Hessen onze gemeente. In verband met zijn uitzending naar Groningen droeg hij in november 2009 het gemeentewerk over aan Katarina Knijpenga. In 2012 nam zij, gezien haar leeftijd, afscheid van de gemeente Amsterdam. Haar wens om naar Leiden te verhuizen en als senior de gemeente aldaar te verzorgen werd in februari 2013 gerealiseerd.

Juridisch vallen wij onder het Landelijk Bestuur. We hebben nog de status van ‘in oprichting’ wat onze gemeente een bepaalde financiële bescherming biedt. De toevoeging ‘in oprichting’ voldoet echter niet meer, omdat wij al zolang bestaan. Er wordt naar een andere term gezocht. In oktober 2015 hebben wij ons 25 jarig jubileum gevierd, wij hebben feestelijk herdacht dat wij al 25 jaar in een eigen gebouw, in de Vestestraat in Leiden, mogen samenkomen.

  • (Bron: leiden.christengemeenschap.nl)

Externe link

Afbeeldingen