Handelingen

Mheer, Dorpsstraat 2 - Lambertus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lambertus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Eijsden-Margraten
Plaats: Mheer
Adres: Dorpsstraat 2
Postcode: 6261NJ
Inventarisatienummer: 13239
Jaar ingebruikname: 1877
Architect: Cuypers, P.J.H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 34738

Geschiedenis

Verving kerk uit 1774. Kasteelkerk. Op het kerkhof neogotische grafkapel van de familie de Loe.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Lambertus, 1876-1881, P.J.H. Cuypers. Eenbeukige neogotische kruiskerk in sobere baksteenvormen met een toren, bekroond door een naaldspits. Houten tongewelven. Neogotische mergelstenen kapel in kruisvorm op het kerkhof, bekroond door een fioel en omgeven door schoorbogen.

In de kerk een orgel met Hoofdwerk en Positief, in 1853 gemaakt door A. Clerinx. Grafmonument van Joh. Adolf van Imstenraedt, 1668, en Christina Sophia de Loe 1693. Fragment van een altaarsteen. In de kapel van de familie de Loe: zerk met beeltenis van Gerard van Imstenraedt, 1572, en Agnes van Amstenrade, 1600; zerk van Winand van Imstenraedt, 1622, en Mechtildis van den Bonpart, 1643. Atelier J.W. Ramakers en Zonen Beeldhouwers te Geleen leverde in 1880 het St. Jozefaltaar en in 1883 het Maria-altaar. Ook leverde de hiervoorgenoemde atelier Ramakers de orgeltribune. Op het kerkhof tien grafkruisen, 17e en 18e eeuw, en het fragment van een grafsteen van pastoor Willem van der Halle, 1678.

Mechanisch torenuurwerk, voorzien van elektrische opwinding.

Grafkapel

Naast de kerk aan de oostzijde van het park op het kerkhof gesitueerde in 1864-1865 door Charles Weber ontworpen kapel in neogotische stijl, opgetrokken op kruisvormige grondslag en overkapt door met koperen leien gedekte zadeldaken in kruispatroon. Het dak wordt bekroond door een achtzijdige mergelstenen sokkel waarop kruis. Oorspronkelijk was de sokkel door acht uit de viering ontspringende luchtbogen omgeven. De in mergel opgetrokken kapel heeft een entree aan de zuid (kerk-)zijde en aan de west(kasteel-)zijde. Beide bestaan uit een spitsboogvormige mergelstenen geprofileerde omlijsting waarbinnen een dubbele houten toegangsdeur afgesloten door mergelstenen latei waarboven een bovenlicht in glas-in-lood, met een patroon van vier vierpasvensters met een rond venster ertussen en in het midden. De naar het kasteel gerichte entree vertoont boven de deur een mergelstenen ronde wapenplaquette met de twee wapens van de familie De Loë- Wolff Metternich. De entree aan de kerkzijde wordt voorafgegaan door een natuurstenen bordestrap van twee treden. De overige twee gevels zijn blind uitgevoerd met uitzondering van een venster in beide gevels als voornoemd bovenlicht. De gevels worden afgesloten door overhoeks geplaatste steunberen, waarvan de steunberen aan weerszijden van de twee ingangen hoger zijn opgetrokken dan de overige steunberen. Deze hogere steunberen werden oorspronkelijk door pinakels bekroond. De kapel werd in opdracht van Otto Napoleon H.M. Baron de Loë Imstenraedt gebouwd als rustplaats voor zijn in 1864 overleden tweede echtgenote Johanna Gravin Wolff Metternich zu Gracht. Het verlof tot inzegening van de kapel vond plaats op 15 december 1865. In het park werd een doorzicht uitgespaard tussen kasteel en kapel, zoals tot op heden is te zien.

Waardering Grafkapel

De GRAFKAPEL bij kasteel Mheer is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang:

  • vanwege de functionele en beeldbepalende betekenis in het complex;
  • als gaaf bewaard voorbeeld van een neogotisch mausoleum uit omstreeks 1865 van een adellijke familie van een Limburgse buitenplaats;
  • vanwege de visuele relatie met kasteel en park.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Grafkapel