Handelingen

Overleg

Utrecht, Royaards van den Hamkade 20 - Noorderkerk

Uit Reliwiki

JvN 23-07-2011: Over de naar de 4 windstreken genoemde kerken in diverse steden het volgende:

Amsterdam:

Alle 4 (historische) kerken staan er (gelukkig) nog, waarvan de Noorder- en Westerkerk onverminderd in gebruik voor kerkdiensten. In Amsterdam is, i.t.t. Rotterdam en Den Haag, nooit een Gereformeerde Kerk gebouwd met als naamtoevoeging "Nieuw".

Rotterdam:

Zowel Ned. Hervormde Noorder- , Ooster- , Zuider-, en Westerkerken als, "daartegenover", 4 Gereformeerde "Nieuwe" kerken met de namen van een windstreek. Van deze 8 kerken resteert nu nog één kerk, de (na W.O. 2 nieuw gebouwde Geref. Nieuwe Oosterkerk, nu in gebruik bij een Pinkstergemeente).

Den Haag:

Alleen een Ned. Herv. Zuiderkerk, "waartegenover" een Gereformeerde "Nieuwe Zuiderkerk". Verder 3 Gereformeerde kerken Noorderkerk, Oosterkerk en Westerkerk. Van deze 5 kerken resteert nu ook nog één kerk, de (belangrijke) Geref. Noorderkerk.

Utrecht:

Van de 4 kerken resteren er nog 2: de Noorderkerk als Turkse Moskee, en de Westerkerk, alweer decennia in gebruik door de Gereformeerde Gemeente. Oosterkerk gesloopt ± 1984, Zuiderkerk idem ± 1986.

Groningen:

Van deze 4 kerken resteren er nog 3: de (zeer belangrijke) Oosterkerk, in gebruik als Geref. Kerk Vrijgemaakt, de Zuiderkerk (verbouwd tot appartementen), de Noorderkerk (bestemming nu onduidelijk). Westerkerk gesloopt ± 1995.

Hilversum:

Van deze 4 kerken resteren er nu (volgens mij) 3, waarvan één in actief gebruik: de Westerkerk, in gebruik door de Gereformeerde Gemeente. Zuiderkerk en Oosterkerk (later Ontmoetingskerk) buiten gebruik. Noorderkerk gesloopt begin jaren 1990.

Diverse andere plaatsen:

In vele andere plaatsen bestaat, c.q. bestonden, kerken met namen naar windstreken, zonder dat die daar ooit alle 4 voorkwamen. Soms zijn zulke kerken naderhand hermoemd, in het kader van uitbreidingen van kerkelijke gemeenten, later daarentegen afstoting kerkgebouwen, fusies in kader "Samen op Weg" (SOW), "Protestantse Kerk in Nederland" (PKN), enz. .

B.v. :

Eindhoven: Geref. Oosterkerk en Westerkerk, later hernoemd tot resp. Immanuëlkerk en Maranathakerk. Beide nu als Geref. kerk buiten gebruik.

Apeldoorn: Geref. Noorderkerk en Zuiderkerk, beide nu buiten gebruik, maar als gebouwen gehandhaafd.

Aalten Drie Gereformeerde kerken: Ooster- , Wester- en Zuiderkerk. Westerkerk nu buiten gebruik en verhuurd aan een Pinkstergemeente.

Arnhem Geref. Ooster- en Westerkerk, beide verdwenen.

Ede Geref. Noorder- en Zuiderkerk, laatstgenoemde in 1938 hernoemd tot Beatrixkerk.

Er zijn vast genoeg andere voorbeelden op dit gebied, die ik (JvN) nu niet paraat heb. Andere gebruikers weten wellicht meer...

Over naamgevingen van kerkgebouwen is ook verder nog veel interessants te melden op Reliwiki, alleen is me nog niet duidelijk waar.

Ik heb dit nu even op eigen wijze vastgelegd op Reliwiki! ...