Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Schokland, Middelbuurt - Enserkerk

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

laat alleen artikel objecten zien
laat overige objecten op deze kaart zien


Algemene gegevens
Naam kerk: Enserkerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Schokland
Adres: Middelbuurt
Postcode:
Inventarisatienummer: 01435
Jaar ingebruikname: 1834
Architect: D.J.Thomkins
Huidige bestemming: museum
Monument status: Rijksmonument 30727


Inhoud

Omschrijving

De vroegere Hervormde KERK op het voormalige eiland Schokland. In 1834 gebouwd ter vervanging van een gotische kerk met romaanse toren. Thans oudheidkundig museum. Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Geschiedenis

Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.

Kerkje schokland.jpg
opname 04-01-2011 © AvD.
opname 04-01-2011 © AvD.


De eerste kerk op deze plek werd gebouwd in 1717. Dat was een houten kerk gebouwd op een gemetseld muurtje en was bedoeld als vervanging van de kerk op de zuidpunt van Schokland. De wanden waren donkerbruin.De pastorie dateert van 1650.

Het houten kerkje en pastorie kregen het zwaar te verduren tijdens de stormramp van 1825. In 1830 was het gebouw rijp voor de sloop.In 1834 werd een nieuwe kerk gebouwd met subsidie van het Rijk. De ontwerper was een hoofdingenieur van de Waterstaat. Er staat een elektronisch Heyligers orgel in de kerk.

Thans is het kerkje onderdeel van het museum Schokland en wordt tevens gebruikt als trouwlocatie van de Gemeente Noordoostpolder. Aan de zuidpunt is nog een restant ruine.

De kerkklok

De klok boven in de kerk werd in 1710 in Amsterdam gegoten. De klok hing, na de ontruiming van Schokland (1859), werkloos in het torentje tot 1942. In de tweede wereldoorlog wilde de bezetter de klokken invorderen om ze als grondstof te gebruiken voor de oorlogsindustrie. De polderwerkers destijds zagen dat niet zitten en verstopten de klok in een schuur. Na de oorlog kwam de klok weer te voorschijn en werd in 1953 geschonken aan de toen pas gebouwde Nederlands hervormde kerk in Ens. Daar heeft hij tot 2006 trouw dienstgedaan. In 2006 werd die kerk gesloten en hing de klok voor de tweede keer in zijn bestaan werkloos in een torentje. In 2009 besloot de protestante gemeente de klok in bruikleen af te staan aan het museum Schokland en op 19 september 2009 liet ze na lange tijd haar geluid weer over het voormalige eiland galmen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen