Handelingen

Slootdorp, Brink 55 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hollands Kroon
Plaats: Slootdorp
Adres: Brink 53
Postcode: 1774BA
Inventarisatienummer: 06089 14912
Jaar ingebruikname: 1932
Architect:
Huidige bestemming: Buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
516094


Geschiedenis

Sinds 1998 Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook in gebruik als cultureel Centrum.

  • 2015 Kerk staat te koop.
  • 2018 De kerk is verkocht

Monumentomschrijving Rijksdienst

In 1932 gebouwd KERKGEBOUW met kosterswoning voor de Nederlands Hervormde Gemeente van Slootdorp, gesitueerd aan de oostzijde van de Brink. In 1946 na inundatieschade hersteld door architect G. van Hoogevest te Amersfoort, die vermoedelijk ook het oorspronkelijke kerkontwerp leverde.

Omschrijving

Op L-vormig grondplan opgetrokken klein kerkgebouw met kosterswoning. De zaalkerk wordt afgedekt met een laag komend zadeldak met de noklijn in oost-west richting en heeft een toren op het westen. Haaks op de oostzijde (achterzijde) bevindt zich het rechthoekige éénlaags volume van de kosterswoning onder zadeldak met noord-zuid gerichte noklijn en lagere nokhoogte en kapvoet. Alle dakschilden zijn met zwarte Hollandse pannen gedekt. De kerk telt vier traveeën, verdeeld door drie schuin uitgemetselde steunberen.

De centraal op de voorgevel staande (ingekapselde) toren heeft een steil en overstekend zadeldak gedekt door zwarte Hollandse pannen, waarvan de noklijn in het verlengde ligt van de noklijn van de hoofdkap. De overluifelde hoofdingang van de kerk met dubbele houten deur bevindt zich centraal in de voorgevel. Hoog boven de hoofdingang heeft de voorgevel een klein rechthoekig venster. Rechts naast de hoofdingang is een steen ter herdenking aan de bouw ingemetseld.

De aangebouwde kosterswoning is een rechthoekig bouwvolume met driedelige vensters en een eenvoudige paneeldeur onder luifel. De noordelijke kopgevel is blind. Het gedeelte van de kosterswoning tegen de achtermuur van de kerk bevat de consistoriekamer met bovenwoning. Het zuidelijk dakschild heeft ter hoogte van de consistoriekamer een hoge schoorsteen en een dakkapel.

Het sobere, merendeels gaaf bewaard gebleven interieur van de kerk heeft in het zicht gelaten spanten, een beschoten kap, een oorspronkelijk bankenplan, een oorspronkelijke preekstoel en oorspronkelijk glas-in-lood bestaande uit rechthoekige ruitjes in diverse kleuren. De omtrek van de toren is in het interieur herkenbaar

Waardering

Kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard voorbeeld van de kerkbouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. De kleine kerk heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering aan de Brink.


Orgel

Het orgel is uitgesloten van de bescherming van rijkswege. Het orgel is gebouwd door J. de Koff & Zn. in 1932.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur