Handelingen

Surhuisterveen, De Dellen 48 - De Regenboog

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Regenboog
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Provincie: Friesland
Gemeente: Achtkarspelen
Plaats: Surhuisterveen
Adres: De Dellen 48
Postcode: 9231EB
Inventarisatienummer: 09628
Jaar ingebruikname: 1996
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige huishoudschool, verbouwd tot kerkelijk centrum.

In 2011 zijn de locale Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt samengegaan. De naam van de kerk is toen gewijzigd van Ichthuskerk in De Regenboog.

Gebouwomschrijving SKKN

Tot 1997 kerkten de Christelijke Gereformeerden van Surhuisterveen in dorpen in de omgeving, voornamelijk Kornhorn en Drogeham. Ook werden van 1978 tot 1980 wel diensten gehouden in het gebouw van de Doopsgezinde gemeente van Surhuisterveen, doch in 1980 nam men zijn intrek in het gebouw van de plaatselijke Nederlandse Hervormde Kerk. In hetzelfde jaar werd in Surhuisterveen een Christelijke Gereformeerde kerk geïnstitueerd, d.w.z. werden de ambten (= kerkeraad) ingesteld. In 1985 werd de eerste predikant beroepen, ds J. Bosch. Hij werd in 1991 opgevolgd door ds G.J.H. Vogel. De huidige predikant, ds J. Nutma, kwam in 1998.

Op 23 mei 1997 werd de Ichthuskerk in gebruik genomen, iets buiten de kom van het dorp gelegen, in een ruim opgezette nieuwbouwwijk uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Zij is deels gevestigd is in een voormalige huishoudschool uit die tijd. Dit bouwdeel heeft een L-vorm en is functioneel van opzet, met brede gangen en verschillende vergader- en ontmoetingsruimten en een repro-ruimte. Zelfs voor kinderen in de kleuterschoolleeftijd is ruimte gereserveerd, zodat die zich tijdens de kerkdiensten niet behoeven te vervelen. Men beschikt bovendien over een 'huiskamer', waar een wat informele sfeer is gecreëerd. Tegen de huishoudschool werd in 1996 - 1997 in eigen beheer een nieuwe kerkruimte opgetrokken, een hoge en lichte, maar sobere kerkzaal met een opmerkelijke zoldering in de vorm van een piramide. Het complex staat op een vrij groot eigen terrein, waar volop parkeerruimte is, en is voorzien van een gesloten TV-systeem, waarmee de koster tijdens de kerkdiensten alle gangen en ruimten in de gaten kan houden.

Het gebouw biedt thans onderdak aan een gemeente van 375 lidmaten. Dit verrassend grote aantal wordt verklaard uit het feit dat voor sommige gezinnen, waarvan de ouders een uiteenlopende kerkelijke achtergrond hebben, de Christelijke Gereformeerde Kerk een aanvaardbaar compromis is. Hoewel in theologisch en kerkelijk opzicht bepaald niet hetzelfde, voelt men toch een zekere verwantschap met de plaatselijke Vrijgemaakten (buiten verband) en de Hervormde Gemeente. In kerkdiensten wordt soms samengewerkt met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Het orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Mixtuur orgel.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2011.

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Surhuisterveen gaan een volledige samenwerkingsgemeente vormen.

De classis Leeuwarden van de CGK en de classis Buitenpost van de GKV hebben ingestemd met het verzoek van beide kerken om samen te gaan. De gemeenten hebben in een zondagse kerkdienst gedankt voor de mogelijkheid te fuseren. Binnenkort zullen de twee kerken een samenwerkingsovereenkomst tekenen.

De cgk en gkv houden sinds vorig jaar alle diensten gezamenlijk in de Ichthuskerk – het kerkgebouw van de cgk. De nieuwe cgkv Surhuisterveen telt ruim 500 leden. Predikant is ds. C.C. den Hertog

Afbeelding

Exterieur

Interieur