Handelingen

Tholen, Ds. G. H. Kerstenstraat 2 - Rehobothkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehobothkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Tholen
Adres: Ds. G.H. Kerstenstraat 2
Postcode: 4691DS
Inventarisatienummer: 15468
Jaar ingebruikname: 2003
Architect: Valk (Soest)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Grote "refodome" met torentje.

Gemeente gesticht in 1906. Na wat omzwervingen kocht de nieuw gevormde Gereformeerde Gemeente in 1902 een tweetal huisjes aan de Kruittoren. Ze werden verbouwd tot kerk. Al in 1910 werd het gebouw vergroot. In 1971 besloot men een nieuwe kerk te bouwen. Het werd de Rehobothkerk aan de Hoogaarsstraat 1. Hier werd op 22 april 1972 de eerste steen gelegd en op 21 december van datzelfde jaar volgde de ingebruikname.

Het gebouw werd te klein. Zondag 31 augustus 2003 is er de laatste dienst gehouden. De eerste paal voor de nieuwe kerk is 20 december 2001 geslagen. En woensdag 3 september 2003 is de nieuwe Rehobothkerk aan de Ds. G.H. Kerstenstraat 2 officieel in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door architect Valk te Soest. En over enige tijd plaatst orgelbouwer Steendam te Roodeschool een Van Oeckelenorgel uit 1841 dat al in diverse Groninger kerken dienst heeft gedaan. Het orgel heeft al een lange historie. Petrus van Oeckelen bouwde het in 1841 voor de R.K. Broerekerk van Groningen. In 1898 is het orgel verkocht aan de in 1982 gesloten Gereformeerde Parklaankerk. Het orgel is gerestaureerd en gereconstrueerd door Sicco Steendam en voorjaar 2004 geplaatst in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Tholen. Na de ingebruikname van de nieuwe kerk zou de oude kerk van deze gemeente najaar 2005 worden afgebroken. Op de vrijgekomen plaats worden acht patiowoningen voor senioren gebouwd. De laatste plannen zijn dat de oude kerk aan de Hoogaarsstraat in de loop van 2008 gesloopt zal worden waarna op de vrijgekomen plaats woningen gebouwd worden. Inderdaad, dat was het plan. Maar de verkoop van de appartementen viel wat tegen. Uiteindelijk is de voormalige kerk pas voorjaar 2008 gesloopt. Aanpassingen en herzieningen hebben ervoor gezorgd dat de woningen nu wel verkocht zijn.


Uit Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2006.

De gereformeerde gemeente van Tholen bestond verleden week 100 jaar.

„Op 8 juni 1906 -zo wijzen enkele oorspronkelijke, schriftelijke bronnen onafhankelijk van elkaar uit- zijn in onze gemeente voor het eerst de ambten ingesteld: twee ouderlingen en twee diakenen”, aldus de plaatselijke predikant ds. C. de Jongste. „Zowel in kerkrechtelijke als in kerkhistorische zin zijn we daarmee geïnstitueerd als gemeente. En wel door ds. H. Roelofsen (1852-1930) uit Goes, aanvankelijk Kruisdominee, later Ledeboeriaans predikant. Als zodanig kwam hij al in Tholen preken vóór de officiële stichting van de gemeente.”

Volgens ds. De Jongste is er heel wat onduidelijkheid geweest over de juiste ontstaansdatum. „Ons Kerkelijk Jaarboek van 1948-1986 meldt: 23 juni 1902; van 1987-2001 wordt gemeld: 23 juni 1906 en van 2001-2006 staat vermeld: 8 juni 1906. Dit laatste heeft nu onder ons volkomen zekerheid. Daar het langere tijd onzeker scheen of het tóch niet op 23 juni 1906 was -waarover de aanmeldingsbrief naar de rijksoverheid in 1907 rept- leefde aanvankelijk de gedachte déze dag aan te houden ter herdenking. Echter, op 23 juni 1902 vond de eerste kerkdienst plaats in de nieuwe ”Kruuttoarn-kerke” van het Thoolse leesgezelschap, dat reeds sedert 1901 samenkwam aan de Bebouwde Dam 33 bij de familie Jansen (huisje wijlen wed. Akershoek).”

Afgelopen zondag heeft ds. De Jongste een herdenkingspredikatie gehouden, waarin enkele historische noties in herinnering werden gebracht. In de dienst werd ook de heilige doop bediend, net als 100 jaar geleden. „Toen werden er negentien baby’s en peuters/kleuters in één keer gedoopt, omdat er enkele jaren geen doopbediening had plaatsgevonden”, aldus ds. De Jongste.

Waarschijnlijk is in het najaar het herdenkingsboek over 100 jaar gereformeerde gemeente van Tholen gereed.

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur

Foto's orgel