Handelingen

Utrecht, Bosboom Toussaintstraat 18 - O.L. Vrouw van Goede Raad

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Goede Raad
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Bosboom Toussaintstraat 18
Postcode: 3532VK
Inventarisatienummer: 00547
Jaar ingebruikname: 1920
Architect: Duynstee, J.J. (Jos)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


opname 1987 foto. André van Dijk. Kerkenverzamelaar.

Geschiedenis

Voormalige R.-k. kerk Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, gebouwd als tweede parochiekerk van de wijk Lombok, na de St. Antonius van Padua aan de Kanaalstraat (1902), destijds opgericht vanwege toename van het aantal katholieken in de groeiende wijk. Het ontwerp was afkomstig van architect Jos Duynstee. In 1920 werd de kerk geconsacreerd. Het gebouw was echter niet afgebouwd: de voorste schiptravee, voorgevel, hoofdportaal en twee fronttorens uit het ontwerp van Duynstee werden wegens geldgebrek niet uitgevoerd.

Het was een typerend werk uit het oeuvre van Duynstee. Qua concept gebaseerd op de volkskerk: een breed middenschip en een centraliserende plattegrond. Inwendig bevond er zich een vieringkoepel op pendentieven. De muur- en gewelfschilderingen werden gemaakt door Ch. Eyck en het glas-in-lood was afkomstig van M. Weiss.

Eind jaren 1980 werden de beide parochies van Lombok samengevoegd en in 1989 werd de kerk gesloten. In december 1993 werd de kerk gesloopt. Een deel van de glas-in-loodramen uit deze kerk is herplaatst in de R.K. St. Vituskerk te Hilversum.

De andere kerk van J.J. Duynstee in Utrecht bestaat nog steeds: de voormalige Heilig Hartkerk (1929) met hoge toren bij het Wilhelminapark. Deze is na de sluiting in 1992 verbouwd tot appartementen.

In de media

Uit Het Centrum, 18 December 1918.

De nieuwe parochiekerk aan den Vleutenschenweg.

In de parochiekerken van den H. Antonius en van den H. Augustinus werd gister in alle H. Missen een schrijven voorgelezen van Mgr. v.d. Wetering, Aartsbisschop van Utrecht, waarin werd medegedeeld dat o.m. het navolgende was bepaald: Er wordt te Utrecht een nieuwe Kerkelijke parochie opgericht onder den titel van O.L.Vr. van Goeden Raad. De grensbeschrijving dezer parochie zal zijn als volgt: ten Oosten en ten Noorden van de Staatsspoor (lijn Utrecht—Rotterdam); ten Zuiden de Leidsche vaart; ten Westen de Lombokstraat aan weerszijden en deze in rechte lijn doorgedacht tot de Leidsche vaart en tot den as van den Vleutenschenweg; verder de as van de Vleutenschenweg tot de Jan Pieterszoon Koenstraat, verder een rechte lijn als het verlengde der Jan Pieterszoonstraat op de spoorlijn Rotterdam terwijl de Ordinarius zich het recht voorbehoudt om na de bebouwing van het terrein, waarover deze rechte lijn is getrokken, in die lijn de hem goeddunkende wijzigingen aan te brengen. De parochie van O.L.Vr. van Goeden Raad zal behooren tot het Dekenaat Utrecht en worden bediend door Paters Augustijnen van de Nederlandsche Provincie. Zoolang de door de Paters Augustijnen te bouwen kerk aan den Vleutenschen weg, die tot parochiekerk verheven wordt nog niet in gebruik is genomen, zullen de parochianen hunne plichten moeten vervullen in de parochiekerken., waartoe zij tot nu toe behoorden. echter met dien verstande, dat zulks niet langer zal duren dan vier jaar, te rekenen van heden af.

Externe links

Afbeeldingen

Op de laatste afbeeldingen is te zien, dat het spitsje van de dakruiter op zeker moment is verwijderd.