Handelingen

Utrecht, Briljantlaan 6 - Rehobothkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehobothkerk
Genootschap: Geref. kerken in Ned. Vrijgemaakt
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Briljantlaan 6
Postcode: 3523CE
Inventarisatienummer: 4349
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Overhagen, A. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis kerkgebouw

Rechthoekige moderne zaalkerk zonder toren. Onverminderd in gebruik als kerkgebouw van de Gerefomeerde Kerk Vrijgemaakt "Utrecht Centrum".

In 2015 en 2016 is de Rehobothkerk in etappes verbouwd en opgeknapt.

Geschiedenis Geref. Kerk Vrijgemaakt Utrecht algemeen

Na jaren van onrust binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland komt het op een vergadering op 11 augustus 1944 in Den Haag tot een breuk. Professor K. Schilder, die bij het tot stand komen van deze breuk een belangrijke rol heeft gespeeld, las in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat de 'Acte van Vrijmaking of Wederkeer' voor. Het begrip "vrijmaking" wil duidelijk maken dat men uitspraken van een (Generale) Synode niet altijd voor bindend wil houden en het begrip "wederkeer"geeft aan dat men terug wil naar de fundamenten van de reformatie van de zestiende en zeventiende eeuw. Overal in Nederland scheiden zich nu groepen af van de bestaande Gereformeerde Kerk. Zo ook in Utrecht. Op 17 augustus 1945 komt de kerkenraad van de afgescheiden kerk voor het eerst bijeen en de zondag daarop vergadert men voor het eerst in de kerk van de Remonstrantse Gemeente (zie brief van de kerkenraad aan de Gemeente Utrecht van 18 maart 1946 in). De grote Utrechtse kerk wordt gesplitst in twee zelfstandige kerken. Op 1 juli 1948 wordt de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht-Noord/West geïnstitutioneerd. Het andere deel van de Utrechtse kerk wordt voortaan aangeduid als de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht-Centrum en opgedeeld in wijk 1 (noordelijke deel) en wijk 2 (zuidelijke deel). De kerk van Utrecht-Centrum blijft als zodanig bestaan tot 20 mei 1968 als Ds. G.A. Hoekstra de samenwerking met de kerkenraad opzegt als gevolg van conflicten binnen de landelijke Kerk.

Afbeeldingen

Exterieur


Interieur