Handelingen

Utrecht, Ivoordreef 2 - Jeruëlkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jeruëlkapel
Genootschap: Vrije Evangelische Gem. (aangesloten bij Bond)
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Ivoordreef 2
Postcode: 3564AK
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1968
Architect: Ubbels, H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Modern kerkgebouw in de noordelijke uitbreidingswijk Overvecht. Gebouwd als kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Utrecht.

Op zeker moment (wanneer? dit na te gaan) is de Jeruëlkapel in bezit gekomen van de, in 1970 opgerichte, Evangelische Broedergemeente Utrecht (EBGU).

De Vrije Evangelische Utrecht maakte vanaf dat moment op huurbasis gebruik van de Jeruëlkapel.

In juni 2017 heeft deze Vrije Evangelische Gemeente haar laatste viering in de Jeruëlkapel gehouden. Deze gemeente heeft zichzelf toen opgeheven wegens teruglopend aantal leden en vergrijzing.

De Jeruëlkapel is sindsdien onverminderd in gebruik als kerk van de Evangelische Broedergemeente. Het gebouw is opgeknapt najaar 2017.

De EBGU, met haar mooie moderne kapel, speelt een rol in de oecumenische en interreligieuze contacten (met vooral moslims) in de wijk Overvecht.