Handelingen

Utrecht, Krommerijn 1 - Zuiderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Krommerijn 1
Postcode: 3582CR
Jaar ingebruikname: 1925
Architect: Kool, A.
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Aardige kerk, met toren, in expressionistische vormen. Deze kerk is gesloopt in voorjaar 1987.

In de media

Uit Het Vaderland, 6 Juli 1925.

Het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde kerk te Utrecht, de Zuiderkerk, gelegen tusschen Krommen Rijn en Gansstraat, is Vrijdagavond voor het eerst in gebruik genomen.

Architect Kool heeft hier zoowel uit- als inwendig een zeer fraai kerkgebouw gesticht, plaats biedend voor een 1000-tal personen. De kerk was geheel bezet. Onder de aanwezigen bevonden zich de burgemeester en de wethouders Serton en de Waal Malefijt, zoomede de gemeentesecretaris dr. de Lange, en de heer van Andel als vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur.

Aangezien het orgel nog niet geplaatst was, werd gebruik gemaakt van een serafine-orgel, waarvan het spel werd begeleid door eenige bazuinblazers van de Hervormde stadszending. Als voorganger trad op dr. J.C. de Moor, die veel tot de stichting van het kerkgebouw heeft bijgedragen. Na een woord Vooraf naar aanleiding van Openbaringen 13 : 12 preekte hij aan de hand van hetgeen geschreven staat in Johannes 21-22. Ten slotte richtte hij zich tot de autoriteiten, daarbij wijzend op de beteekenis van het feit dit te dezer stede in één wijk twee nieuwe kerkgebouwen in gebruik werden genomen. Ten behoeve van het kerkgebouw zijn verschillende schenkingen gedaan, het doopvond, avondmaallinnen, gedenkplaat enz. Na afloop van den dienst werd in een bijeenkomst namens een daartoe gevormde commissie aan ds. de Moor een aquarel aangeboden van het nieuwe kerkgebouw, benevens een gecalligrafeerde tekst, naar aanleiding waarvan dr. de Moor had gepreekt, voor welke geschenken deze zijn erkentelijkheid betuigde.

Afbeeldingen