Handelingen

Utrecht, Pionstraat 5 - Eben-Haëzer Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Salvator
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Pionstraat 5
Postcode: 3554EA
Inventarisatienummer: 04430
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Leeuwenberg, G.M.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis R.K. Sint Salvatorkerk

Dit was een interessante moderne kerk met lage toren. Gebouwd als derde R.K. parochiekerk in de Utrechtse wijk Zuilen, na de St. Ludgeruskerk en de St. Jacobuskerk.

Voormalige R.K. parochiekerk H. Salvator uit 1960-1962. Destijds gebouwd wegens een toenemend aantal katholieken in Utrecht-Zuilen. De kerk zou niet lang als zodanig functioneren. In 1979 werd dit gebouw als R.K. kerk alweer buiten gebruik gesteld, en overgenomen door de Christelijke Gereformeerde Kerk.

De R.K. Sint Salvatorparochie kerkte vanaf 1979 tot (ongeveer) 1997 verder in de verderop gelegen pastorie, c.q. kloosterkapel.

Geschiedenis Chr. Geref. Eben-Haëzer Kerk

Voormalige R.K. St. Salvatorkerk. In 1979 overgenomen door de Chr. Geref. Kerk, ter vervanging van de voor deze gemeente te klein geworden Eben-Haëzerkerk aan de Adriaan van Bergenstraat. De voormalige St. Salvatorkerk kreeg toen de naam Eben-Haëzer Kerk, die ook op de voorgevel werd aangebracht.

In 1979 werd hier een van elders afkomstig (groter) orgel geplaatst. In 1995 was deze kerk ook te groot geworden voor de Chr. Geref. Kerk, die toen ter vervanging de buiten gebruik gestelde Ned. Hervormde Mattheüskerk in Utrecht-West aankocht, en in 1996 in gebruik nam.

De onderhavige kerk is buiten gebruik gesteld in 1996. Gesloopt in 1998.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur