Handelingen

Utrecht, Prinsesselaan 2 - Kapel Begraafplaats

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Prinsesselaan 2
Postcode: 3583GZ
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect: Tepe, A.
Huidige bestemming: Kapel Begraafplaats Sint Barbara
Monument status: Rijksmonument 514396 (kapel); 514402 (aanleg begraafplaats)


BAG Viewer - Utrecht, Prinsesselaan 2 - 0344010000107507 - Google Chrome 18-5-2016 160507.jpg

Geschiedenis

Kapel van de, ook verder door Tepe ontworpen, R.K. begraafplaats St. Barbara.

Ook het Poortgebouw en 6 grafmonumenten staan op de Rijksmonumentenlijst.

Omschrijving Kapel

Hoge, eenbeukige neogotische kerk als ROUWKAPEL (complexonderdeel 4) uit 1880 naar ontwerp van A. Tepe met transept en vijfzijdig gesloten koor, op de viering een dakruiter met ingesneden spits. Rechts tegen de gevel van het koor een uitgebouwde sacristie. Geheel in baksteen opgetrokken gevels met spitsboogvensters tussen muurpijlers. Kopgevels van zowel schip als transept met groot spitsboogvenster en daarboven in de topgevel klimmende blindnissen, voorts onder meer blindnissen met en zonder bakstenen traceringen. Alle glas-in-lood vensters met bakstenen traceringen. Ingangen gelegen in kopgevels van het transept, beide met rondboogdeuren met siersmeedwerk, aan de linker zijde in een uitgebouwd portaal. In de kap enkele dakkapellen met luiken en naaldspits. Interieur met kruisribgewelven, glas-in-loodvensters en neogotisch kerkmeubilair, onder meer een altaar en diverse kandelaars en stoelen. Onder het koor is de grafkelder gelegen. De kelder heeft een kruisribgewelf, een schildering rond en boven de trap naar de begane grond en wordt afgesloten met een houten deur met siersmeedwerk.

Waardering

Rouwkapel van algemeen belang vanwege de architectonische waarde als voorbeeld van neo-gotiek en vanwege de architectuurhistorische waarde als onderdeel van het oeuvre van A. Tepe. Tevens vanwege de cultuurhistorisch waarde als onderdeel van de R.K. begraafplaats St. Barbara.

Omschrijving Begraafplaats

Met medewerking van A. Tepe in 1875 ontworpen eenvoudige, symmetrische AANLEG (complexonderdeel 1) van de begraafplaats St. Barbara, met bijbehorende vak-indeling, beplanting en lanenstelsel. De aanleg bestaat uit een rechtlijnig padenstelsel, omzoomd door beukenhagen en linden. De graftekens zijn verdeeld over de diverse perken, waarbij er speciale perken zijn voor kinderen, armen en diverse andere groepen. Aan de kop van de lanen liggen de diverse gebouwen, waarbij romdom de kerk de graven van de bisschoppen gesitueerd zijn.

Waardering

Begraafplaatsaanleg met bijbehorend padenstelsel, beplanting en vak-indeling van algemeen belang vanwege de cultuur-historische waarde als onderdeel van de R.K. begraafplaats St Barbara.

Afbeeldingen