Handelingen

Vlissingen, Wilhelminastraat - Nieuwe Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nieuwe Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Vlissingen
Plaats: Vlissingen
Adres: nu Wilhelminastraat
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1861
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Tweede Hervormde kerk in Vlissingen, na de historische Grote of Sint Jacobskerk.

In gebruik genomen in 1860 vanwege de groeiende gemeente in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Het was een monumentale zaalkerk zonder toren in eclectische trant. Door oorlogshandelingen beschadigd 1944, daarna hersteld. Het definitieve einde kwam in 1953 als gevolg van schade door de watersnoodramp. De Hervormde gemeente liet de kerk slopen en nam in 1955 in een nieuwe uitbreidingswijk de Johanneskerk in gebruik. Het inwendige van het Van Dam-orgel uit 1906 bevindt zich sinds 1996 in de Morgensterkerk te Vlissingen. De Johanneskerk uit 1955 is veertig jaar na de bouw ook weer gesloopt.

Orgel

Het inwendige van het Van Dam-orgel uit 1906 bevindt zich sinds 1996 in de Morgensterkerk te Vlissingen. De fraaie orgelkas werd echter helaas al in 1958 gesloopt.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 25 September 1906.

In de Hervormde Kerk te Vlissingen is een nieuw en fraai orgel geplaatst, een geschenk van een vermogend echtpaar aldaar. Dit orgel zal Woensdag 26 dezer in gebruik worden genomen. Bij die gelegenheid zal eene rede worden uitgesproken door Ds. L.W. Bakhuizen van den Brink, vroeger predikant aldaar, thans te Utrecht.

Externe links

Afbeeldingen