Handelingen

Wergea, Kerkbuurt 10 - Doopsgezinde Vermaning

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Warga, Kerkbuurt 10 - Doopsgezinde Vermaning)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Vermaning
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Wergea
Adres: Kerkbuurt 10
Postcode: 9005PB
Inventarisatienummer: 09698
Jaar ingebruikname: 1956
Architect: Jong, De
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Wederopbouwkerk zonder toren.

Gebouwomschrijving SKKN

De Doopsgezinde Gemeente te Warga werd vermoedelijk gesticht omstreeks 1563-65. Gedurende deze jaren ontvingen 21 personen het doopsel van Leenaert Bouwens. In 1568-82 doopte hij te Warga nog eens 39 personen. Er is helaas weinig informatie over deze vroege periode. In 1695 sloot de Gemeente zich aan bij de Friesche Doopsgezinde Sociëteit. Tot 1826 had de gemeente leken-predikanten. In dat jaar werd Sine J. van der Groot aangesteld, hij had gestudeerd aan het seminarie te Amsterdam. Over het eerste kerkgebouw zijn geen gegevens bekend, behalve dat het in 1865 werd vervangen door een nieuw kerkgebouw (aan de Gele Eker). Toen dit kerkgebouw te groot werd voor de steeds kleiner wordende gemeenschap, werd in 1956 de huidige kerk gebouwd. In het oude kerkgebouw aan de Gele Eker zijn nu appartementen gerealiseerd.

De huidige kerk is een klein zaalkerkje met zadeldak, in 1956 gebouwd naar plannen van architect De Jong uit Warga. De kerk kon worden gerealiseerd met de hulp van een kamp van de MVS (Mennonite Voluntary Service). Aan de bouw hebben ongeveer 50 jonge mensen uit negen verschillende landen meegewerkt. De kerk werd op 18 november 1956 ingewijd. In 1980 werd het kerkje uitgebreid met een keuken en een hal met twee toiletten. In 1992 werd een consistorie bijgebouwd.

Het kerkje is gelegen in een rustige straat in het historische centrum van Warga. Links en rechts van de kerk zijn woonhuizen. De kerk is gebouwd in een stuk tuin dat naast de vroegere pastorie lag.

Een zevental doopsgezinde gemeenten heeft enkele jaren geleden de Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslân gevormd. Nu blijkt dat het voor de 150 leden toch wel heel zwaar is zeven gebouwen in stand te houden. Besloten is de vermaningen van Terhorne, Poppingawier en Irnsum te sluiten en af te stoten. Blijven dan de gebouwen te Akkrum, Warga, Grouw en Oldeboorn. (56-06)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 21 juli 2009.

De doopsgezinde gemeente Midden-Friesland heeft onlangs haar vermaning in Wergea afgestoten. Het kerkgebouw is verkocht aan de hervormde gemeente Wartengahe. De nieuwe eigenaar wil de kerk gaan gebruiken als consistorie. Verder zal het gebouw onderdak bieden aan maatschappelijke en oecumenische activiteiten.

De vermaning in Wergea is in de jaren vijftig gebouwd met behulp van steun uit Amerika. In 2001 is de doopsgezinde gemeente van Wergea opgegaan in de doopsgezinde gemeente Midden-Friesland. Op dit moment telt Wergea nog ongeveer tien doopsgezinden.

Voorheen kerkte de doopsgezinde gemeente Midden-Friesland wisselend in zeven vermaningen. Sinds oktober 2007 is Grou het centrum van de doops­gezinde gemeente. De vermaningen in Akkrum, Aldeboarn, Poppenwier en Terherne zijn ondergebracht in de stichting Stifting Fryske Fermanje. De vermaning van Jirnsum is verkocht aan een particulier, die er een atelier in heeft gevestigd.

Afbeeldingen

Exterieur