Handelingen

Wehe den Hoorn, Warfhuisterweg 10a - Rouwkapel

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rouwkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Het Hogeland
Plaats: Wehe den Hoorn
Adres: Warfhuisterweg 10a
Postcode: 9964AX
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1875
Architect: .
Huidige bestemming: rouwkapel
Monument status: Rijksmonument 509436

Monumentomschrijving Rijksdienst

ROUWKAPEL op begraafplaats van de Rooms-Katholieke Sint Bonifatiuskerk in Wehe-den Hoorn. Vermoedelijk is de rouwkapel in dezelfde tijd gebouwd als de bij het complex behorende school, rond 1875; vormgeving van het gebouw in neo-gotische stijl is verwant aan die van de school. De rouwkapel heeft een T-vormig plattegrond en is opgemetseld van bruine baksteen; trasraam is van gesinterde bruine baksteen en steekt iets naar voren. Kapel heeft drie uitkragende topgevels en in geveltop een verticaal bakstenen element; schuine geveldelen worden beëindigd door een ezelsrug. Gevels worden beëindigd door een bakgoot die op rand van uitgeholde baksteen is geplaatst. Gebouwtje wordt gedekt door samengesteld zadeldak van geglazuurde blauwe gegolfde Friese pannen.

In noordgevel bevindt zich een nis die beëindigd wordt door spitsbooggewelf. In nis staat op een blokvormig altaar een vermoedelijk keramische beeldengroep bestaande uit een gekruisigde Christus met Maria en vermoedelijk Johannes de Evangelist; wanden van de nis zijn deels gepleisterd. Aan weerszijden van nis een bakstenen hoekpilaster. In geveltop boven nis vier smalle verticale blinde vensters. Westelijke topgevel heeft een opgeklampte deur beëindigd door korfboog met in boogtrommel rode baksteen. Aan weerszijden van deur en in geveltop smalle verticale blinde vensters. Oostelijke topgevel is hetzelfde als de westelijke gevel, met uitzondering van de deuropening, die is dichtgemetseld.

Waardering

Rouwkapel op Rooms-Katholieke begraafplaats van Wehe-den Hoorn van algemeen belang:

  • vanwege de opvallende vormgeving in Neo-Gotische stijl
  • vanwege de redelijke mate van gaafheid
  • vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de andere onderdelen van het complex

Afbeeldingen