Handelingen

Zegveld, Hoofdweg 72 - Hervormde Kerk (1749 - 1860)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Woerden
Plaats: Zegveld
Adres: Hoofdweg
Postcode:
Inventarisatienummer: 18724
Jaar ingebruikname: 1749
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

De kerk, die door de Spaanse troepen die in 1575/1576 het nabijgelegen Woerden belegerden zwaar was beschadigd, werd in 1593 weer hersteld en opnieuw in gebruik genomen. In 1636 volgde weer een grondige renovatie van de kerk, die in 1672 door Franse troepen werd platgebrand. Een nieuwe kerk verrees, op dezelfde plaats. Het initiatief tot herbouw ging uit van een zekere ds. Abraham Rodenburg die Zegveld diende van 1651 tot 1694. Deze nieuwe kerk had een toren die kennelijk ten gevolge van de drassige ondergrond al na 25 jaar scheef begon te zakken. In 1741 werd besloten de toren te renoveren maar terwijl de bouwvakkers daarmee doende waren stortte het hele 30 voet hoge bouwwerk in de voor de kerk gelegen wetering. Het kerkbestuur besloot de beschikbare gelden niet te besteden aan een nieuwe toren maar aan verbetering van het kerkinterieur, terwijl een klein koepeltje op het kerkdak de functie van de toren kreeg toebedeeld.

In 1859 was de kerk zodanig bouwvallig geworden dat de toenmalige Zegveldse predikant, ds. H.A. Laan zijn collega van Woerden, ds. J.M. Loois, ontraadde een toegezegde preekbeurt in Zegveld te vervullen. De brief waarin ds. Loois de preekbeurt teruggeeft is in de archieven bewaard gebleven. Hij schrijft daarin zich er niet aan te wagen in het gebouw te prediken, daar ook velen in uwe eigene gemeente niet meer in het gebouw durven komen vanwege de gevaarvolle toestand waarin het verkeert. Het college van kerkvoogden hakt in 1860 de knoop door en laat, na advies door overheidsdeskundigen de kerk slopen.

De gemeente van Zegveld, die zolang in een houten noodkerk samenkwam kreeg in 1862, na grote financiële offers van de bevolking, bijdragen uit de algemene middelen en een forse geldlening, een nieuwe kerk.

  • (Bron: www.hervormdzegveld.nl)

Afbeeldingen