Handelingen

Zundert, Burgemeester Manderslaan 53 - Kapel De Willaert

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Zundert
Plaats: Zundert
Adres: Burgemeester Manderslaan 53
Postcode: 4881 EH
Inventarisatienummer: 19000
Jaar ingebruikname: 2004
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: Kapel R.K. verzorgingstehuis
Monument status: geenGeschiedenis

Moderne kapel in groot woonzorgcomplex De Willaert.

Kapel Stichting Margriet van de Laer in Verzorgingstehuis Willaert, verving Elisabeth.

De Stichting Margriet van de Laer dankt haar naam aan Margriet van de Laer. Zij was een kleindochter van graaf Engelbrecht I van Nassau. Haar moeder, eveneens Margriet, was een buitenechtelijke dochter van deze graaf en getrouwd met Hugo Wynrix die later Hugo van de Laer werd genoemd, naar het landgoed dat hij te Zundert bezat. Zij huwde met de ridder Jan van Nederven, die burgemeester werd van Breda, daarnaast was hij schout van Rijsbergen en Zundert. Het echtpaar woonde op het landgoed in Zundert. Margriet van de Laer beleefde het katholieke geloof heel serieus. Zij maakte deel uit van een netwerk dat bestond uit leidinggevende priesters, kloosterlingen met spirituele invloed en in de samenleving leidinggevende personen. Zij hadden als gemeenschappelijk doel het geloof bewust te beleven, door zich er in te verdiepen, door te werken aan de opbouw van de kerk en door het doen van goede werken. Tijdens haar leven heeft Margriet de kerk in Zundert gesteund en in 1483 maakte zij haar testament.

In dat testament bepaalde zij dat er na haar dood in Zundert een gasthuis of Godshuis gesticht moest worden voor zeven arme mensen die daar samen zouden leven: voor elkaar zouden zorgen, samen zouden bidden en eten, kortom in een christelijk gemeenschap zouden leven. “Een huis met zeven kamers en drie schoorstenen voor de opvang van vier arme mannen en drie arme vrouwen van vijftig jaar en ouder”. Zo’n huis werd ook wel eens een apostelhuis genoemd, zeker als er twaalf plaatsen waren. Het bestuur van het gasthuis zou gevormd worden door de pastoor van het toenmalige Groot Zundert (Heilige Trudoparochie), de schout (burgemeester van Zundert) en leden van het kerkbestuur en het armbestuur. Zulke huizen kwamen overal tot stand waar het netwerk, waarin Margriet van de Laer zat, invloed had. Waarschijnlijk is Margriet op 24 december 1488 overleden. Jan van Nederven had echter het vruchtgebruik van haar bezittingen en trouwde een jaar later met Agnes van Naaldwijk. Evenals het huwelijk met Margriet bleef ook dit huwelijk kinderloos. Pas in 1494 na het overlijden van Jan van Nederven is het gasthuis, aan wat thans de Meirseweg is, tot stand gekomen. Het gasthuis heeft gefunctioneerd totdat het in 1892 werd opgenomen in het door het kerkbestuur van Groot Zundert opgerichte St. Elisabethgesticht, dat werd toevertrouwd aan de Zusters Franciscanessen Alles voor Allen uit Breda, voorloper van Huize Elisabeth, thans de Willaert.

Afbeeldingen