Handelingen

,s-Gravenhage, Brandtstraat - H.H. Engelbewaarders

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H.H. Engelbewaarders
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Brandtstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 02134
Jaar ingebruikname: 1916
Architect: Nicolaas Molenaar (1850-1930)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Parochie van de H.H. Engelbewaarders, opgericht jaren 1910 in de toen in aanbouw zijnde Transvaalbuurt. Bouw kerk 1913-1915; geconsacreerd door Mgr. Callier, de toenmalige bisschop van Haarlem, op 8 mei 1916.

Grote, en architectonisch uiterst belangrijke, vijfbeukige neogotische hallenkerk met dwarsschip op sterk centraliserende plattegrond. Toren naast de voorgevel aan zijde Brandtstraat; forse dakruiter op de viering. De hoofdbeuken bestonden uit vierkante traveeën en waren overdekt door, voor de neogotiek zeldzame, meloenvormige koepelgewelven. De zijbeuken bestonden uit een kwadratische compositie (van twee bij twee) traveeën, en waren door vier kruisribgewelven overdekt die vanaf één middenpijler oprezen. Het geheel was stilistisch ontleend aan de (vroeg)gotische bouwkunst in Westfalen (Duitsland). Het interieur was geheel uitgevoerd in schoonmetselwerk; de mozaïeken in het koor en zijkapellen waren, evenals de kruiswegstaties, van de hand van L. Lourijsen. De kruiswegstaties waren in gebakken tegels uitgevoerd door de plateelfabriek De Porceleyne Fles te Delft. De beglazing in het priesterkoor werd ontworpen en gemaakt door F. Geuer.

Deze kerk was één van de laatste kerken van de belangrijke architect N. Molenaar (1850-1930), leerling van P.J.H. Cuypers. Qua ontwerp was het typerend, doch zeer origineel voor de R.K. kerkbouw uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, waarbij werd gepoogd om de traditionele neogotiek aan te laten sluiten bij de vernieuwde liturgische wensen in die periode, hetgeen een vernieuwende en centraliserende ruimtewerking opleverde. Als zodanig was dit één van de laatste en origineelste neogotische kerken.

Als gevolg van teruglopend kerkbezoek is deze kerk buiten gebruik gesteld in augustus 1981 en gesloopt in november en december van dat jaar. Op de plaats van de kerk verrezen woningen.

N.B. De enige juiste naam van deze kerk is: H.H. Engelbewaarders, en niet "Engelenbewaarders". In diverse kringen is deze kerk ook bekend onder de naam "Louisakerk", hetgeen samenhangt met een legaat waarmee destijds de bouw van deze kerk, mede, is gefinancierd.

Ter vervanging van de grote kerk is kort na de sloop aan de overkant van de Brandtstraat een klein parochiekerkje gebouwd, dat inmiddels niet meer als zodanig in gebruik is.

Een architectonisch vergelijkbare, maar kleinere kerk, die nog bestaat, is de St. Antonius van Padua in Dordrecht van dezelfde architect.

Onderstaande foto's tonen onder andere de sloop van de kerk in november-december 1981.

  • Publicatie: A.J. Looyenga, "De Kerk der H.H. Engelbewaarders te 's-Gravenhage", in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), jaargang 78, juni 1979. Dit is een gezaghebbend artikel van ruim 25 bladzijden over, en pleidooi voor behoud van, de Engelbewaarderskerk, met (ook) veel informatie over andere kerkgebouwen van architect N. Molenaar.

Externe links

Afbeeldingen