Handelingen

,s-Hertogenbosch, Bethaniestraat - Ziekenhuiskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: RK kapel in psychiatrisch ziekenhuis
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: Bethaniestraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 07721
Jaar ingebruikname: 1850 en 1936
Architect: Dillen , J. van
Huidige bestemming: bedrijfsruimte R.v. Arkel
Monument status:

Geschiedenis

In 1442 wordt volgens het testament van Reinier van Arkel in 's-Hertogenbosch een gasthuis gesticht voor arme 'zinneloozen'. Reinier van Arkel heeft hiervoor zijn nagelaten vermogen ter beschikking gesteld. Zinneloosmeesters worden belast met het toezicht. Hiermee is dit het oudste zinnenlooshuis van Nederland. In de 19e eeuw werd dit zinnelooshuis mede door verbeterde wetgeving op dit terrein omgevormd tot een geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. In 1838 werd het complex aan de Hinthamerstraat grondig verbouwd en uitgebreid o.l.v. stadsarchitect Zutter. In 1853 werden in dit 'algemeen gesticht' katholieke religieuzen aangenomen voor de verpleging van de patienten. Zusters van de 'Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid' uit Ronse ( Belgie) en Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes werden met deze taak belast. Het complex werd wederom uitgebreid om de huisvesting van deze broeders en zusters mogelijk te maken. Ook werd er voor hen een kapel binnen het complex gebouwd. In 1880 telt Reinier van Arkel ca 550 patienten. Er zijn dan ongeveer 30 zusters en 30 broeders werkzaam in de verpleging. Na het vertrek van de militairen uit de er naast gelegen Sint Jacobskazerne kwam er uitbreidingsmogelijkheid voor ' Reinier van Arkel'. Het voormalig kazernegebouw werd afgebroken en weer opgebouwd. Aan de Bethaniestraat werd in 1936 een nieuwe ingang gebouwd voor de mannenafdeling. Daarboven kwam een nieuwe kapel voor broeders en patienten. Het ontwerp van dit complex is van architect Dillen in de 'Delftse School'-stijl. De oude kapel die midden in het oude complex was gelegen werd opgeknapt en aan de zusters geschonken. Midden jaren negentig werd het complex grondig verbouwd. Verouderde gebouwen werden afgebroken het oudste gedeelte aan de Hinthamerstraat en Sint Jacobstraat werd grondig verbouwd. van de kapel uit 1936 rest alleen de voorbouw. Sinds 1993 zijn er geen religieuzen meer werkzaam en er zijn geen patienten meer gehuisvest. Het complex wordt nu gebruikt voor dagbehandeling. Voor langdurige behandeling is men aangewezen op de locatie 'Reinier van Arkel' in Vught, het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Voorburg. 2e kapel psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel (op verdieping).

Afbeeldingen