Handelingen

Hoogvliet, Kruisnetlaan 200 - Antwoordkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antwoordkerk
Genootschap: PKN Oecumenisch
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Hoogvliet
Adres: Kruisnetlaan 200
Postcode: 3192KC
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Fledderus, R.H.
Huidige bestemming: Wordt gesloopt
Monument status: geen
Inventarisatienummer: 02374


Geschiedenis

Interessante moderne kerk met toren. In 1964, in het kader van de kerkbouwactie Antwoord '64, officieus in 6 dagen gebouwd.

Gebouwomschrijving SKKN

De Antwoordkerk (van meet af aan een samenwerking tussen negen kerkgenootschappen, maar uiteindelijk, na een korte periode waarin de Rooms Katholieke Kerk ook in het gebouw kerkte, maakten enkel de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk van de kerk gebruik) dankt haar bestaan aan een van de eerste Nederlandse televisieacties: Antwoord '64, een nationale kerkbouwactie. Men zou in zes dagen een kerk, althans de kerkzaal zelf, bouwen naar ontwerp van de architect Rein H. Fledderus, Rotterdam. Het gebouw als geheel zou uiteindelijk pas op 20 december 1968 in gebruik kunnen worden genomen. Een van de absolute en letterlijke hoogtepunten was de aankomst van de kansel: per helicopter van Schreiner Airways. De kosten tot dan toe bedroegen een half miljoen gulden. Het gebouw stond op de Zalmplaat die toentertijd nog niet bebouwd was, en men had dus ook geen feitelijke kerkelijke gemeente. Deze liet nog langer op zich wachten omdat Rotterdam, in tegenstelling tot de verwachtingen, prioriteit gaf aan de bouw van de wijk Prins Alexanderpolder. Eind 1966 werd besloten het complex af te bouwen, maar dan in afgeslankte vorm waarbij onder meer twee zijvleugels niet werden uitgevoerd. De afbouw kostte nog eens driekwart miljoen. De schepping is blijkbaar vooral inwendig uitgevoerd: water, en sterren aan het plafond (blijkbaar de lichtpunten), benevens de glasramen die water (Jona in de walvis, wonderbare visvangst, en ark van Noach) tot onderwerp hadden. Midden jaren 1990 werd het interieur verbouwd, met een podium tot liturgisch centrum, een andere kleurstelling en de verbouwing van de kansel. Vanaf 1 februari 2007 maakt de Antwoordkerk deel uit van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet, samen met de Dorpskerk.

  • 2015 De Antwoordkerk staat te koop. De kerk wordt pas buiten gebruik gesteld als er een koper is; zolang ze nog niet verkocht is, wordt er in de kerk nog gekerkt.

De Antwoordkerk is verkocht. Er mocht in 2017 nog gekerkt worden.

Het Kramer Orgel is begin 2018 overgeplaatst naar de St. Norbertuskerk in Antwerpen (een uiterst interessante neogotische kerk).

Orgel

Het orgel is in 1985 gebouwd door de firma Louis J. Kramer (Boskoop) voor de Deltakerk te Hoogvliet. In 2002 is het door de firma R. Nijsse (Oud-Sabbinge) overgeplaatst naar de Antwoordkerk. In de Antwoordkerk verving het een Leeflang orgel uit 1968.

Het Kramer orgel is eind januari 2018 uit de Antwoordkerk verwijderd, overplaatsing naar de neogotische Sint Norbertuskerk in Antwerpen, alwaar geplaatst in het linker transept.

Dispositie:

  • Hoofdwerk (manuaal 2): Quintadena 16' - Praestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Spitsfluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4-5 sterk - Cornet 4' 4 sterk, vanaf f - Trompet 8'.
  • Bovenwerk (manuaal 3): Baarpijp 8' - Quintadena 8' - Praestant 4' - Roerfluit 4' - Nasard 2⅔' - Nachthoorn 2' - Terts 1 3/5' - Sifflet 1' - Scherp 1' 3 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Praestant 8' - Gedekt 8' - Octaaf 4' - Fagot 16' - Trompet 8'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Pedaal - Koppelklavier (manuaal 1).

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1. Winddruk: 76 mm. WK. (Hoofdwerk, pedaal), 68 mm. WK. (Bovenwerk).

In de media.

  • Uit: Gereformeerdekerken.info, 6 december 2017, G.J. Kok

Tot nog toe werden in de Antwoordkerk nog diensten gehouden; de kerk werd in 2017 verkocht (overigens exclusief het interieur, ‘wat in de kerk blijft staan gaat verloren’), en aanvankelijk was het de bedoeling dat de kerk eind 2017 aan de koper zou worden overgedragen (zie hieronder voor meer bijzonderheden). Kort na de overdracht zal de kerk worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een appartementencomplex. Voor de nog niet verkochte klokken wordt gezocht naar mogelijkheden om die elders in Hoogvliet een nieuwe bestemming te geven met de toren als gratis toegift.

Laatste dienst mogelijk in maart 2018.

Vanuit Hoogvliet vernamen we (met dank) het volgende: Tot nu toe gebruikte de Protestantse Gemeente te Hoogvliet twee kerkgebouwen, de laatste jaren per zondag afwisselend één van de twee kerken. Teneinde helemaal in het overblijvende gebouw te ‘passen’ wordt dit momenteel verbouwd en aangepast. Zoals wel vaker gebeurt met grotere bouwwerkzaamheden gaat dit iets minder snel dan gehoopt. De eerste planning om half januari te verhuizen wordt in ieder geval lang niet gehaald. Nu wordt gemikt op half maart 2018, maar misschien moet men blij zijn wanneer men Pasen in de vernieuwde Dorpskerk kan vieren. Tot die tijd worden de kerkdiensten in de Antwoordkerk gehouden. De overdracht aan de koper is in elk geval tot die tijd uitgesteld met wederzijds goedvinden.


Afbeeldingen

Interieur