Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Netersel, De Hoeve 4 - Antonius en Brigida

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

laat alleen artikel objecten zien
laat overige objecten op deze kaart zien


Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius en Brigida
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Bladel en Netersel
Plaats: Netersel
Adres: De Hoeve 4
Postcode: 5534AD
Inventarisatienummer: 07946
Jaar ingebruikname: 1950
Architect: Geenen en Oskam
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
41941 (Inventaris)

Inhoud

Geschiedenis

De kerk is vernoemd naar de Ierse abdis Brigida.

Monumentomschrijving Rijksdienst

In de moderne St. Brigidakerk, welke zelf niet op de lijst wordt geplaatst een XVe eeuwse hardstenen doopvont (thans wijwatervat), indrukwekkend XVe eeuws houten kruisbeeld, houten beelden van Petrus en Paulus uit de XVIIIe eeuw, vroeg XIXe- of laat XVIIIe-eeuwse kruiswegstaties, olieverf op doek. Twee klokken, onderscheidenlijk in 1529 en 1530 gegoten door Jaspar Moer.

MIP omschrijving

  • Naam monument: H.H. Antonius en Brigida
  • Bouwstijl: Traditionalisme
  • Bouwperiode: 1950
  • Gevels en materialen: Baksteen. Natuurstenen sierdelen. Twee rondboogvormige galmgaten en uurwerk. Muizetand en rondboogfries. Gecementeerde versiering op de hoeken en in het fries.
  • Vensters en deuren: Rondboogramen, glas-in-lood. Opgeklampte deur.
  • Dak en bedekking: Zadeldak gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Toren met vierkant, tot achtkantig ingesnoerde spits.
  • Interieur: Baksteen met gecementeerde versieringen.
  • Bijzonderheden: Aan De Hoeve gelegen bakstenen basiliek uit 1950. Aan de achterzijde begraafplaats met heesters en solitairbomen. Aan de voorzijde kerkplein met hekwerk als erfafscheiding. Het driebeukige kerkgebouw heeft een zuidtoren, een driezijdig gesloten koor en een aan de noordoostijde aangebouwde lagere sacristie. Zuidtoren met drie geledingen, waterlijsten. Galmagaten en uurwerk.
  • Omschrijving: I- Een vijftiende eeuws hardstenen octogonaal doopvont met geprofileerde voet (thans wijwatervat). II- Een vijftiende eeuws houten kruisbeeld met gekruisigde Christus en in medaillons de vier evangelistensymbolen. III- Kruiswegstaties, olieverf op doek, uit de laat achttiende of negentiende eeuw. IV- Beelden van H.H. Petus en Paulus uit de achttiende eeuw (thans in restauratie). V- Twee klokken uit respectievelijk 1529 en 1530, gegoten door Caspar Moer. De teksten op de klokken luiden: 'Petrus 's mijnen naem. Caspar Moer heeft mij ghemaeckt int jaer ons heren MCCCCCXXX' en '...... is mijnen naem. Caspar Moer heeft mij gemaeckt int jaar ons heren MXCCCCCXXIX'.

Externe links

Afbeeldingen

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen