Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Oerle, Oude Kerkstraat 5 - Johannes de Doper

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

laat alleen artikel objecten zien
laat overige objecten op deze kaart zien


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Veldhoven
Plaats : Oerle
Adres : Oude Kerkstraat 5
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1912
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Johannes de Doper
Architect : Aalst, W.Th. van
Monument-status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
507725
Inventarisatienummer: 07982


Inhoud

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Verving een eerdere kerk uit 1877.

In de laatste week van juni 2004 is de voormalige Boerderijkerk van de H. Geestparochie aan de Saturnus te Veldhoven gesloopt. Aanvankelijk was deze boerderij uit 1931, in 1964 eerst ingericht als noodkerk en in 1974 verbouwd tot echte kerk. Met Pinksteren 2004 (30 mei) is de laatste dienst gehouden. Het klokje ging naar de St Caeciliakerk in de Dorpsstraat. De H. Geest-parochie is gefuseerd met de St. Jan parochie te Oerle en de St. Caeciliaparochie te Veldhoven-Dorp.

Begin juli 2012 werd bekend, dat deze kerk in november 2012 aan de eredienst zal worden onttrokken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. KERK St. Johannes de Doper. Driebeukige kruisbasiliek, gebouwd in 1911 in een neogotische stijl naar ontwerp van architect W. van Aalst. Het pand ligt in de kern van het kerkdorp Oerle.

Omschrijving

De kerk is uitgevoerd in baksteen, voorzien van speklagen in een afwijkende kleur baksteen en een tandlijst. Het middenschip heeft een zadeldak, de beide zijschepen zijn uitgevoerd onder lessenaarsdaken. De dwarsschepen en het koor zijn driezijdig gesloten en hebben schilddaken met pirons. Alle daken zijn gedekt met leien. De viering wordt bekroond door een achtkantige toren met klok en spits.

De gevels worden geleed door steunberen waartussen zich spitsboogramen, gevuld met glas-in-lood bevinden.

Aan de voorzijde van de kerk bevindt zich een vierkante naar boven toe smaller wordende toren. De toren is opgebouwd uit vier geledingen en wordt bekroond door een achtkantige spits. Boven de ingang, een dubbele houten deur met smeedijzeren beslag, bevindt zich een natuurstenen latei en spitsboog-bovenlicht, gevuld met glas-in-lood. Daarboven zijn spitsboogvormige blindnissen en galmgaten aangebracht. Daar weer boven is een wijzerplaat geplaatst. Om de spits is een opengewerkte bakstenen balustrade aanwezig, op de hoeken onderbroken door kleine torentjes.

Aan de voorzijde is aan weerszijden van de toren een vijfkantige kapel gebouwd. Het tentdak van deze uitbouwen wordt bekroond door een piron.

Achter zijn aan beide zijden van het koor dwarsgeplaatste aanbouwen onder zadeldak aanwezig. Om de topgevels is een klimmend getrapt fries, uitlopend in lisenen, zichtbaar. Aan de voorzijde is aan weerszijden van de toren een vijfkantige kapel gebouwd. Het tentdak van deze uitbouwen wordt bekroond door een piron. Achter zijn aan beide zijden van het koor dwarsgeplaatste aanbouwen onder zadeldak aanwezig. Om de topgevels is een klimmend getrapt fries, uitlopend in lisenen, zichtbaar.

In het dakvlak zijn enkele kleine dakkapelletjes aangebracht.

Het middenschip wordt overwelfd door bakstenen stergewelven, in de zijbeuken zijn kruisribgewelven aangebracht. De gewelven steunen op bakstenen pijlers op een gepleisterd basement met kapitelen, gedekoreerd met loofwerk. In de viering zijn de pijlers van kolonnetten voorzien. De doorgangen van middenschip naar zijbeuken zijn van spitsbogen in schoonmetselwerk voorzien. De wanden zijn gepleisterd. Van de inventaris zijn neogotische fragmenten van hoogaltaar vervaardigd door Goossens naar een tekening van architect Heezemans, preekstoel en communiebank vermeldenswaard, benevens een 18e eeuwse koperen doopvont, negen neogotische houten heiligenbeelden, deels van H. van der Geld en een houten staakmadonna.

De kruisweg van F.J. Kops dateert uit de jaren 1902-04.

In het koor bevinden zich ramen gemaakt door J. Menke in 1911 en 1920.

Waardering

De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de gebruikte stijl en plaats die het gebouw inneemt in het oeuvre van de architect. Als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling heeft het gebouw cultuurhistorische waarde.

Monumentomschrijving CultuurHistorische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1911
  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Gevels en Materialen: Baksteen met speklagen.
  • Vensters en Deuren: IJzeren ramen.
  • Bijgebouwen: Toren viergeledigen met ingang. Hoge spits en 4 kleine hoektorentjes en balustrade.

Driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl met toren en dakruiter op de viering. Metselwerk in baksteen met speklagen. Veelhoekige sluiting van de transeptarmen. IJzeren ramen. Is de door W. van Aalst gebouwde opvolgster van een tweetal oudere kerken op dezelfde plaats. Naast de kerk Beeld H. Hart op bakstenen voetstuk, J. Custers, 1921; op kerkhof kruisbeeld met corpus en onder meer enige pastoorsgraven.

In de media

Uit Eindhovens Dagblad 13 september 2013

OERLE/VELDHOVEN De St. Jan de Doperkerk in Oerle, die eerder op de nominatie stond om gesloten te worden, blijft vooralsnog open. De St. Maartenskerk in de Heikant zal per 1 januari 2016 aan de eredienst worden onttrokken en de H. Jozefkerk in d'Ekker treft dit lot per 1 januari 2017. (Rest van het bericht: [1])

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen