Handelingen

Poortvliet, Noordstraat 14 - Pancratius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pancratius
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Poortvliet
Adres: Noordstraat 14
Postcode: 4693CD
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
35375

Geschiedenis

Verving oudere kerk. Sinds 2004 ook gebruikt door PKN Ned Hervormd. In januari 2015 is de luidklok buiten gebruik gesteld wegens scheurvorming.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Beschrijving kerk

N.H. Kerk. Rijzige gotische kruiskerk. Het koor niet meer aanwezig. Het basilikale schip dateert uit het midden van de 15e eeuw en heeft lagere dwarspanden. In de hoek van het schip en het noordertransept een kapel uit het eind van de 15e eeuw. Inwendig: Preekstoel uit 1645. Eenklaviers orgel, in 1806 gemaakt door A. Meere, grafmonument uit 1814; tiengebodenbord uit 1581.

Beschrijving toren

Toren der N.H. Kerk. Aan de westzijde tegen de N.H. Kerk aangebouwde forse toren bestaande uit achtkant op een vierkante onderbouw uit het midden der 14e eeuw. Het benedengedeelte overwelfd met een ribloos kruisgewelf. Klokkenstoel met hergoten? klok van onbekende gieter, 1914, diam. 118 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1914, staat buiten gebruik opgesteld.

Orgel

De Hervormde Gemeente van Poortvliet kreeg in 1806 een fraai orgel ten geschenke van Abraham Dumont, koopman te Amsterdam en zijn echtgenote Cornelia Jacoba Gaaswijk, dochter van de Poortvlietse ambachtsheer Christoffel Gaaswijk. Dumont is overigens in 1819 in de kerk begraven. Al eerder moet het echtpaar zijn plan kenbaar gemaakt hebben, want in 1804 besloten de kerkmeesters op voorstel van de predikant het gewelf van de kerk te laten beschieten, wat ongetwijfeld met de komst van het orgel verband hield. Blijkens het opschrift op het hoofdgestel van het oxaal werd het orgel 7 maart 1805 aanbesteed bij Abraham Meere te Utrecht.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, d.d. 30 mei 2015

De kerktoren van de dorpskerk in het Zeeuwse Poortvliet heeft zijn gerenoveerde klokkenstoel en herstelde klok teruggekregen. Op 18 mei 2015 werden klokkenstoel en klok „ingetakeld.” Daarna begon Klokkengieterij_Eijsbouts in de toren met het monteren van de klokkenstoel, waarna de torenklok weer op zijn plaats werd gezet. Een dag later waren de werkzaamheden voltooid. Bouwbedrijf Krijger herstelde vervolgens de uitgehakte sleuven in de torenmuur en bracht de galmborden opnieuw aan, meldde de gemeente Tholen, die eigenaar is van het bouwwerk.

Links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

De volgende foto's zijn gemaakt op de Open Monumentendagen 2014, 13-09-2014 door J.B.v.d.Bie-Oosterland.