Handelingen

Wouwse Plantage, Plantagebaan 219 - Gertrudis

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gertrudis
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Wouwse Plantage
Adres: Plantagebaan 219
Postcode: 4725AA
Inventarisatienummer: 08624
Jaar ingebruikname: 1891
Architect: Genk, P.J. van; Groenendael, N.J.H. van (uitbreiding 1925)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

R.K. KERK van de H. Gertrudis van Nijvel. Neogotische kerk met uitbreidingen in 1925 en sobere "nieuwe" toren uit 1950 (na oorlogsschade).

Gebouwomschrijving SKKN

Baron Petrus Constantinus de Caters liet op zijn landgoed de Wouwse Plantage een eigen kerkje bouwen, waarmee op 9 juni 1870 werd begonnen. Het ging hier om een houten noodkerk en een pastorie (in 1877 werd de pastorie door een grotere woning vervangen). Pas hierna vroeg De Caters toestemming tot oprichting van een parochie op Wouwse Plantage. Dit leidde aanvankelijk tot een conflict met het bisdom. Ondertussen stelde De Caters ook een begraafplaats en 'een sierlijken tuin' voor de toekomstige pastoor ter beschikking. Op 17 december 1875 werd de parochie opgericht en op 9 januari van het volgend jaar werd Theodorus Joannes Ketelaars tot pastoor benoemd. De kerk was inmiddels, door de leegstand tijdens het conflict, letterlijk een konijnenhok geworden. In april 1876 werd de kerk zover als mogelijk weer hersteld en werden onder meer drie beelden geschonken door De Caters ('drie kostelijke beelden, netjes gepolichromeerd'). In 1891 werd een nieuwe kerk gebouwd door de architect Van Genk uit Bergen op Zoom (C. van Genk volgens Kalf, P. van Genk volgens Margry en Caspers). Toen werd ook de verering van Nicolaas van Tolentijn ingesteld, waarvoor in 1906 de eerste bedevaart werd gehouden vanuit Bergen op Zoom. Na de Tweede Wereldoorlog verliep de verering echter. In 1925 werd de kerk vergroot en verbreed door architect Jacques (N.J.H.) van Groenendael. In 1944 werd de toren opgeblazen en een groot deel der kerk verwoest. De herstellingen hiervan dateren uit 1950, door Jacques Hurks, Roosendaal, en A. v.d. Berg, Breda (ofschoon de Lijst van Nederlandse kerken dit toeschrijft aan W.J. Bunnik). In 1968 werd het priesterkoor vergroot en verhoogd. NB. In 2000/2001 is contact geweest i.v.m. een zeer zwaar beschadigd zeventiende eeuws schilderij van een kluizenaar/monnik met doodskop, naar alle waarschijnlijkheid uit het bezit van Baron De Caters. Het is momenteel onduidelijk of dit object gerestaureerd is en of het tot de inventaris van de parochie behoort. Indien wel, dan behoort dit schilderij tot de kerncollectie.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB128-005116)

  • Naam monument: H. Gertrudis
  • Bouwstijl: Gotiek
  • Bouwperiode: 1925
  • Vensters en deuren: Gekoppelde spitsboogramen.
  • Dak en bedekking: Zadeldaken. Vierkante dakruiter op de viering.
  • Bijgebouwen: Apparte doopkapel. Kerkhof achter de kerk met lijkenhuis en bij bijgebouwen gietijzeren kruis.
  • Interieur: rib- en stergewelven en afwisseling tussen baksteen en witgepleisterde muurgedeelten. Absis gesloten door halve veertien hoek.
  • Groen: Oude beukenbomen en haag.
  • Omschrijving: Driebeukige gotiserende kruiskerk. Sacristie onder zadeldaken. In 1950 is het schip verlengd met een opzij geplaatste vierkante toren met dito spits. Dit gedeelte is soberder gedetailleerd dan het oudere uit 1925.

Afbeeldingen

Exterieur