Handelingen

,s-Gravenhage, Schenkkade 117 - Liduina (1926 - 1977)

Uit Reliwiki

Kerken bezuidenhout.jpg
Algemene gegevens
Naam kerk: Liduina
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Schenkkade 117
Postcode: 2595AP
Inventarisatienummer: 02149
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Margry, Jos C.F.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Deze grote kerk in neoromaanse vormen en een toren met spits werd plechtig ingewijd in 1928. De architect was J.C.F. Margry, die ook één van de architecten van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan was geweest. Bij het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd de kerk zwaar beschadigd. Opgekalefaterd en zonder torenspits bleef de kerk in gebruik totdat zij in 1977 werd gesloopt.

In de media

Uit Het Vaderland, 7 September 1926.

Gistermorgen heeft Z.D.H. de Bisschop van Haarlem, Mgr. A.J. Callier, de nieuwe kerk van de H. Liduina aan de Schenkkade alhier plechtig geconsacreerd. Na de consecratie van kerk en altaar celebreerde Mgr. een Pontificale H. Mis. Het zangkoor voerde de Gregoriaansche Mis De Angelis uit.

Nadat de Hoogeerw. deken H.A.Th. van Dam het gebruikelijke Bisschoppelijke schrijven had voorgelezen, hield mgr. Callier een toespraak.

De nieuwe kerk van de H. Liduina is gebouwd volgens ontwerp van den architect J. Margry te Rotterdam. Het ruime in baksteen opgetrokken bouwwerk bevat een 1000-tal zitplaatsen. Het middenschip wordt door acht granieten kolommen geschraagd. Rechts van het Priesterkoor bevindt zich een kapel voor de Eerw. Zusters. In het Priesterkoor zijn een tweetal mozaïektafereelen uit het leven van de Heilige Liduina aangebracht. Ook bevinden zich in het Priesterkoor een drietal gebrandschilderde ramen met Engelenmotieven. In de linkerzijde der kerk treft men een gebrandschilderd raam aan met de voorstelling van de geboorte van Christus. Aannemer van het kerkgebouw is de firma Lemmens te Rotterdam.

Afbeeldingen

Extern