Handelingen

Abbenbroek, Kerkplein 11 - Aegidiuskerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Abbenbroek, Kerkplein 9 - Sint Aegidius)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Aegidius
Genootschap: Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Nissewaard
Plaats: Abbenbroek
Adres: Kerkplein 11
Postcode: 3216AK
Inventarisatienummer: 01472 19195
Jaar ingebruikname: 13e eeuw
Architect:
Monument status: Rijksmonument 9356

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

De Aegidiuskerk is de dorpskerk van Abbenbroek in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het gebouw was vóór 1491 een parochiekerk. Deze parochiekerk was gewijd aan de Heilige Aegidius, maar deze naam wordt door de huidige kerkelijke gemeente niet gebruikt. De burggraaf van Montfoort sticht hier in 1483 een kapittel van een deken en acht kanunniken onder de naam van de Heilige Abt Egidius. In het koor van de kerk staan op grafzerken de namen vermeld van Jongheer Nicolaas van Abbenbrouck in sijn leven Heer in Abbenbrouck, die stierf op 51-jarige leeftijd in 1619 en die van zijn vrouw Joffrou Maria van Egmondt van der Nyburch, die 40 jaar oud in 1613 overleed.

De kerk bevatte zeven altaren, die gewijd waren aan 't Heilige Kruis, St. Anthonius, St. Jacob, St. Anna, de Heilige Geest en twee aan de Heilige Sebastiaan. Na de reformatie werd de kerk in gebruik genomen als protestants kerkgebouw.

Schip uit de 15e eeuw.

Als Hervormde kerk buiten gebruik gesteld in 2006, daarna in gebruik genomen door de Hersteld Hervormde gemeente. Deze gemeente noemt haar kerk niet Sint Aegidiuskerk, maar Hersteld Hervormde Kerk.

Sint Aegidiuskerk gezien vanuit het oosten. 05-08-2010 AR

Orgel

Het orgel in Abbenbroek is in mei 1963 in gebruik genomen. Het werd gebouwd door de Zwitserse firma Th. Kuhn & Söhne. Het kerkgebouw behoort sinds enkele jaren toe aan de Hersteld Hervormde Gemeente.

Bedevaartplaats

De verering van O.L. Vrouw van Zeven Smarten is hoogstwaarschijnlijk ontstaan als variant op de verering van de zogenoemde Mater Dolorosa, Moeder van Smarten. In Nederland is deze devotie met name eind 15e, begin 16e eeuw populair geweest. Tussen 1483 en 1492 liet deken Jan van Coudenberghe van Abbenbroek een schilderij van O.L. Vrouw van Zeven Smarten in de parochiekerk plaatsen en in 1492 richtte hij een broederschap ter ere van deze nieuwe Mariadevotie op. Abbenbroek groeide vervolgens uit tot een bedevaartplaats; de broederschap verkreeg internationale bekendheid en aanhang. Vanaf die tijd werden jaarlijks ommegangen ter ere van Maria van Zeven Smarten te Abbenbroek gehouden. In 1574 hield de eerste dominee in de kerk zijn intrededienst, wat het einde van de publieke en kerkelijke devotie tot O.L. Vrouw van Zeven Smarten betekende.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk (St. Aegidius). Dorpskerk, in 1491 tot collegiale kerk verheven, nadat in 1483 een kapittel was gesticht. Rechthoekig gesloten koor, exponent van de Scheldegotiek uit omstreeks 1300 met twee lancetvensters, in de puntgevel een klaverbladvormige nis en in de noordgevel een baksteenfries met drieloopboogjes. Driebeukig schip (ca. 1500), waarvan de zijbeuken dwarskapjes en puntgevels hebben. Zuilen met ledestenen banden en koolbladkapitelen. Inventaris: koorhek, ca. 1500, kansel 1613. Gotische grafzerken.

Toren van de Ned .Herv. Kerk (15de eeuw). Gerestaureerd 1925. Eikenhouten klokkenstoel met klok van Butendiic en Sloterdiic, 1450, diam. 124,8 cm. Mechanisch torenuurwerk, Weule, met elektrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur