Handelingen

Abcoude, Kerkstraat 23 - Cosmas en Damianus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Cosmas en Damianus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Ronde Venen
Plaats: Abcoude
Adres: Kerkstraat 23
Postcode: 1391HB
Inventarisatienummer: 03804
Jaar ingebruikname: 1888
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 6978

Geschiedenis

H.H. Cosmas en Damianus. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren en veelhoekig gesloten transeptarmen, 1887-1888 door architect A. Tepe. Goed voorbeeld van de relatief sobere stijl van vele ontwerpen van deze architect. Bij het rechter transept een traptoren, en een uitgebouwde travee met galerij, voor het orgel. Het linker transept ziet er, zonder zulke toevoegingen, eenvoudiger uit. Neogotisch hoogaltaar van F.W. Mengelberg.

opname 16-10-2005 © Leon Bok

Restauratie interieur eind jaren 1990 - begin jaren 2000. Daarbij is het witgepleisterde interieur opnieuw beschilderd. Ook zijn toen in het koor kleurrijke nieuwe ramen geplaatst. Restauratie kerktoren september - december 2012.

Monumentomschrijving Rijksdienst

H.H. Cosmas en Damianus. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren en veelhoekige gesloten transeptarmen, 1887-1888 door A.Tepe. Renaissance-orgelkas, afkomstig uit de St. Janskerk te Gouda, 1558 gemaakt door H. Niehoff. Neogotisch hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Mechanisch torenuurwerk, mogelijk 1888, later voorzien van elektrische opwinding. Is buiten gebruik gesteld.

Orgels

Het Niehoff orgel

Dit is één van de oudste, nog bestaande, orgelkassen in Nederland. Het orgel is in 1557 gebouwd door Hendrick Niehoff voor de Grote kerk te Gouda. In 1744 is het orgel geplaatst in de Lutherse kerk te Gouda. Het orgel verhuisde in 1904 naar de Rooms Katholieke kerk in Abcoude, waar het zich bevindt op een galerij voor het rechter transept. De kassen zijn leeg. In 1993 restaureerde firma Elbertse het front.

Orgelfront aan de westzijde van de kerk

Dit loze front hangt links in de westzijde van de kerk en is van het vorige orgel, in 1929 gebouwd door firma Pels (Alkmaar).

Vermeulen orgel

Het orgel is in 1979 gebouwd door de firma Gebr. Vermeulen te Weert.

In de media

  • Uit Het Vaderland, 3 April 1937.

In Heemschut deelt J. Vis mede de geschiedenis van het zeer fraaie orgelfront in de R.K. kerk van Abcoude. Het is het front van het in 1558 afgeleverde tweede orgel der Groote Kerk van Gouda. Dit is in 1745 verkocht aan de Luthersche kerk daar ter stede en toen het totaal op was in het front 26 Juli 1898 voor f 700 verkocht aan J.Th.A. Lindsen te Utrecht, een vriend van mgr Van Heukelum te Jutphaas en conservator van het door dezen gestichte Aartsbisschopelljk Museum. Door diens bemiddeling is het orgelfront daarop verkocht naar Abcoude, waar het na schoonmaak en restauratie is geplaatst in den choorboog, waar het juist in paste.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, d.d. 28 november 2012.

De toren van de rooms-katholieke kerk te Abcoude, de HH. Cosmas en Damia­nuskerk, staat in de steigers. Vanwege steenval werd besloten het bouwwerk met een hoogwerker te inspecteren en daarna loszittende delen vast te maken.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Niehoff orgel, loze orgelkas uit 1557

Vermeulen orgel uit 1979

Loos front van Pels uit 1929