Handelingen

Akkrum, Om 'e Toer 6 - Terptsjerke

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Terptsjerke
Genootschap: Protestantse Gemeente Akkrum
Provincie: Friesland
Gemeente: Heerenveen
Plaats: Akkrum
Adres: Om 'e Toer 6
Postcode: 8491CV
Inventarisatienummer: 08672
Jaar ingebruikname: 1759
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 35935
opname 01-06-2005 © Leon Bok

Geschiedenis

Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk. Verving oudere kerk. Toren ommetseld in 1882.

Het mechanische torenuurwerk is van de Gebr. van Bergen uit Midwolda en dateert uit het eerste kwart van de 20e eeuw.

Na de restauratie heeft de kerk de naam Terptsjerke gekregen. Bij de vorming van de Samen op Weg-gemeente is deze kerk de Samen op Weg-kerk geworden, later kerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

  • 2020 - De kerktoren van Akkrum staat nu in de steigers voor de restauratie onder verantwoordelijkheid van Monumentenstichting Boarnsterhim, de eigenaar van de toren. Houtwerk wordt vernieuwd, leien vervangen en schilderwerk verricht. Ook de torenklok wordt gerepareerd. Men denkt in juli 2020 klaar te zijn. De kerk dateert uit 1759 en gebouwd op het hoogste punt van de terp in Akkrum (bron: Contactbrief).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk en toren op omheind kerkhof. In 1759 herbouwde kerk met toren die in 1882 ommetseld is. In de vensters gebrandschilderde glazen door de Gebr. Gonggrijp van Sneek; preekstoel uit de bouwtijd; 17e eeuwse overhuifde herenbank. Orgelkas in 1821 gemaakt door J.A. Hillebrand. In 1856 verving P. van Oeckelen het binnenwerk door een nieuw instrument met Hoofdwerk en Bovenwerk.

In de klokkenstoel een gelui van twee klokken, waarvan de grote klok n.a.w. door G. Schimmel in 1698 werd vervaardigd op bestelling van P. Vermaten, een Amsterdamse handelaar in koper en klokken. De diameter van deze klok bedraagt 120,8 cm. Een tweede, kleinere klok uit 1698 (104 cm) bleek gescheurd, en werd in de kerk opgesteld. In plaats van die klok werd een buiten gebruik geraakte klok uit de inmiddels afgebroken R.K. Sint Jozefkerk van Den Haag gehangen. Deze was in 1950 vervaardigd door Petit & Fritsen. Haar diameter bedraagt 97,8 cm.

Orgel

Het orgel in de Hervormde Koepelkerk te Veenhuizen (Dr.) is in 2004 gerestaureerd door Bernhardt Edskes, Groninger van geboorte maar sinds lang werkzaam in Wohlen (Zwitserland). Edskes heeft ontdekt dat het orgel in 1820 gebouwd is voor de Nederlands Hervormde kerk van Akkrum. Toen de kerk daar een legaat kreeg voor een nieuw orgel, ging het oude orgel in 1863 naar de Koepelkerk van Veenhuizen. De laatste restauratie was in de jaren 1960. (52-04/53-05/55-06)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur