Handelingen

Amersfoort, Drieringensteeg 2 - Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Ned. Israëlitische Gemeente
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Drieringensteeg 2
Postcode: 3811KJ
Inventarisatienummer: 03904
Jaar ingebruikname: 1727
Architect:
Huidige bestemming: synagoge
Monument status: Rijksmonument 7833

Geschiedenis

Aanvankelijk werden synagogediensten in een woonhuis gehouden. Rond 1700 werd een kleine begraafplaats in gericht aan de Bloemendaalse Poort. De joodse gemeenschap in Amersfoort groeide gestaag en kon zich, mede door de belangen in de tabakshandel, verheugen in de bescherming van het stadsbestuur. Het numerieke overwicht van de Hoogduitse joden leidde ertoe dat zij in 1727 een synagoge konden laten bouwen in het Juffersgat. (Bron:JHM, Joods Historisch Museum)

In 1726 gebouwd met oriëntatie op het zuidoosten, op Jeruzalem. Uitbreiding dateert uit 1842, met de synagoge van Kleef als voorbeeld , naar ontwerp stadsarchitect B. Ruitenberg (zie Lutherse Kerk en De Inham). Hij voegde de neoclassicistische elementen en neogotische spitsboogvensters toe. Het interieur werd in 1927 vernieuwd, maar zwaar verwoest in ca 1943. Na de Tweede Wereldoorlog volgden restauraties in 1947, 1973 en 1981.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Synagoge der Ned.Israëlitische Gemeente. Neogotisch kerkgebouw met spitsboogramen. Gebouwd in 1727. Tijdens de oorlog inwendig vernield, doch daarna weer hersteld. In 1949 werd de synagoge volledig gerestaureerd. Na restauratie in 1994 weer in gebruik.

In de media

Uit: Stadsherstel Midden Nederland d.d. 12 december 2012.

Op 12 december 2012 heeft de Joodse Gemeente Amersfoort haar synagoge en bijgebouw in eigendom overdragen aan Stadsherstel Midden-Nederland. Met de overdracht neemt Stadsherstel het zakelijk beheer en het onderhoud van de gebouwen voor haar rekening. De Joodse Gemeente zal de synagoge en het bijgebouw als resp. gebedshuis en ontmoetingsruimte blijven gebruiken.

Het doet de leden van de Joodse Gemeente pijn na bijna 300 jaar afstand te moeten doen van haar synagoge. De Gemeente weet zich echter getroost door de gedachte dat de continuïteit van de Joodse eredienst in Amersfoort, door deze overdracht, ook in de toekomst doorgang zal kunnen blijven vinden.

De synagoge staat symbool voor de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Amersfoort. Amersfoort was een van de weinige steden die de joodse bevolking lange tijd bleef verwelkomen. Bovendien was van 1814 tot 1917 het opperrabbinaat in deze stad gevestigd. Het pand dateert uit 1727 en heeft een kenmerkende halfronde uitbouw uit 1842. De synagoge is uniek voor de stad Amersfoort en onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-loodramen