Handelingen

Amersfoort, Duisterweg 6A - Kruispuntgemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kruispunt
Genootschap: Oecumenisch
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Duisterweg 6A
Postcode: 3825RZ
Inventarisatienummer: 17887
Jaar ingebruikname: 2003
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalige boerderij in de noordoostelijke uitbreidingswijk Vathorst.

Tijdelijk in Infocentrum. Naast de PKN ook Chr. Geref. Kerk, Ned. Geref. Kerk, Rooms Kath. Kerk.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 14 februari 2006.

De Kruispuntgemeente in Amersfoort-Vathorst, een samenwerkingsgemeente van de protestantse kerk in Nederland, de Nederlands gereformeerde kerk en de christelijke gereformeerde kerk, heeft een missionair predikant beroepen. Het gaat om ds. P.L.R. van der Spoel, predikant van de hervormde gemeente in Harderwijk (wijkgemeente 4). Het gaat om een predikantsplaats van 70 procent.

Het is de bedoeling om, in samenwerking met de Inwendige Zendingsbond (IZB), een missionaire gemeente te stichten in de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort. Een groep van dertig gezinnen, in totaal zo’n tachtig mensen, komt momenteel op zondagen samen in de aula van een school.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 6 april 2010.

De Kruispuntgemeente in de Amersfoortse wijk Vathorst gaat splitsen. De gemeente, die nu ruim 600 leden telt, gaat na de zomer verder als één gemeente met twee preekplaatsen, zo meldt scriba Rita Quartel desgevraagd. Op deze manier wil de gemeente kleinschalig en daarmee laagdrempelig blijven. Na de bouw van de wijk Vathorst ontstond hier een samenwerkingsgemeente van ongeveer dertig mensen. De samenwerkende kerken zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. In 2006, toen de gemeente zo’n 180 leden telde, kon ds. P.L.R. (Ron) van der Spoel worden beroepen. Na zijn komst heeft de groei zich doorgezet. De gemeente komt nu samen in het Wellantcollege. Er zijn op zondagmorgen twee diensten na elkaar. Er is bewust voor gekozen in mensen te investeren in plaats van in ‘stenen’ (een eigen gebouw). Behalve de predikant is een pastoraal werker actief. De Kruispuntgemeente is een missionaire gemeente, waarvan ook zogenoemde herintreders en nieuwe intreders deel uitmaken.

Afbeeldingen

Exterieur