Handelingen

Amersfoort, Het Zand 37 - Aegtenkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Aegtenkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: 't Zand 37
Postcode: 3811GB
Inventarisatienummer: 03903
Jaar ingebruikname: 1408
Architect:
Huidige bestemming: Culturele functie, o.a. muziekzaal
Monument status: Rijksmonument 8082

Geschiedenis

Historische kloosterkapel met torentje.

Kapel van het voormalige St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster, gewijd in 1463. Eenbeukig gebouw met steunberen gebouwd tussen 1408 en 1410. Oorspronkelijk bezat de kapel een voorlopige houten verdiepingsvloer die over de volle lengte doorliep. In 1458 is de verdieping in steen uitgevoerd. In 1463 werd de kapel tot dubbelkapel verbouwd. Alleen de westzijde werd toen voorzien van een tussenverdieping, waardoor kloosterlingen (boven) en leken (beneden) gescheiden van elkaar de dienst konden bijwonen.

In het oostelijke gedeelte, bij de veelhoekige koorsluiting, was de volledige hoogte zichtbaar. Aan de buitenzijde is deze tweedeling nog goed zichtbaar. De drie vensters met de hoge borstwering geven de plaats van de verdieping aan, terwijl de vensters aan de oostzijde lager zijn aangebracht.

Tussen 1969 en 1972 werd de kapel gerestaureerd en werd het torentje herbouwd. Om praktische redenen werd de dubbelkapel niet teruggebracht en bleef de verdiepingsvloer doorgetrokken tot over de gehele lengte van de kapel. Afgelopen jaar werd de kapel opnieuw gerestaureerd. De Romeinse jaarcijfers van zowel de eerste als de tweede restauratie werden daarbij opnieuw tegen het basement van de dakruiter bevestigd. De 19e eeuwse roedenverdeling in de spitsboogvensters zijn vervangen door natuurstenen met gotische tracering.

Het gebouw kreeg een culturele functie, o.a. als muziekzaal en trouwlocatie.

Monumentbeschrijving Rijksdienst

Voormalig St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster, gewijd in 1463. Eenbeukig gebouw met steunberen. 19e eeuwse roedenverdeling in de spitsboogvensters.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur