Handelingen

Amersfoort, Kleine Haag 2 - Kloosterkerk Mariënhof

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kloosterkerk Mariënhof
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Zuidsingel/Kleine Haag 2
Postcode: 3811HE
Inventarisatienummer: 14412
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: vergaderingen/evenementen
Monument status: Rijksmonument 7925

Geschiedenis

Historisch kloostercomplex.

Toen rond 1450 een nieuwe stadsmuur werd gebouwd in Amersfoort, kwam het terrein van de Mariënhof binnen de stadsmuren te liggen. Op deze plek bouwden de Celzusteren van Sint Ursula in 1478 een klein klooster, de Mariënhof, en enkele jaren daarna een kapel. In 1547 werden Augustijner monniken uit Soest medebewoners van het klooster. Vier jaar lang woonden de monniken en de Celzusteren samen in het klooster. Daarna sloten de monniken een overeenkomst met de nog zeven overgebleven zusters. De zusters verhuisden en de monniken kregen de volledige beschikking over het klooster aan de Haag.

Tot 1946 Burgerweeshuis.

In 1611 overleed de laatste monnik en werd de Mariënhof door de stedelijke overheid ter beschikking gesteld aan het Burgerweeshuis. Het weeshuis voor burgerwezen was door enkele Amersfoorters opgericht en was voor wezen waarvan de ouders het burgerrecht van Amersfoort hadden. In de Mariënhof werd een lint- en bombazijn weverij ondergebracht, zodat de wezen een ambacht leerden. Het Burgerweeshuis fuseerde in 1804 met het Stadskinderhuis voor wezen en bleef tot 1932 in het klooster. De regentenkamer is nog steeds aanwezig en het weeshuis, als stichting, bestaat nog steeds. Na Burgerweeshuis is de Mariënhof een periode een jeugdherberg geweest. Dit was voor een relatief korte periode, want in 1949 werd het klooster grondig gerestaureerd om onderdak te dienen voor de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek.

In 1990 volgde een nieuwe restauratie van de Mariënhof. Tussen het klooster en de kerk werd een nieuw deel aangebouwd. In het aangebouwde deel bevinden zich nu onder andere de Tuinkamer en de Spijskamer.

Monumentomschrijving Rijksdienst

V.m. Klooster Marienhof. Onder de Augustijnen in 1547 tot stand gekomen, nadat zij het klooster van de Celzusters hadden overgenomen. Nooit voltooid. Kloostergang bij restauratie 1949/52 overgewelfd. Langgerekte vleugel met zadeldak en topgevels aan weerszijden.

Externe links

Afbeeldingen