Handelingen

Amersfoort, Laan naar Emiclaer 101 - Brandpunt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Brandpunt
Genootschap: PKN NH+GK+RK
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Laan naar Emiclaer 101
Postcode: 3823EG
Inventarisatienummer: 00160 03891
Jaar ingebruikname: 1994
Architect: Olsmeijer/De Graaf, Groningen
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk in de grote, noordelijke uitbreidingswijk Kattenbroek. Tot 2010 in medegebruik door de R.K. Parochie St. Martinus in Hoogland.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 februari 2010.

Rooms-katholieken en protestanten hebben in Purmerend en Amersfoort-Noord deze maand hun oecumenische vieringen deels moeten stopzetten.

In deze gezamenlijke diensten volgen rooms-katholieken en protestanten een liturgie met kenmerken uit beide tradities en vieren ze samen het avondmaal of de eucharistie. Op 11 februari heeft het bisdom Haarlem de Missionair Oecumenische Gemeenschap (MOG) Stadswijk De Purmer in Purmerend meegedeeld dat de rooms-katholieke deelname aan de MOG wordt stopgezet. In Amersfoort-Noord gebeurde iets dergelijks. In oecumenisch centrum Het Brandpunt wordt vanaf 1 maart samen geen eucharistie meer gevierd.

Over het algemeen wordt aangenomen dat met het aantreden van W.J. Eijk als aartsbisschop van Utrecht in 2008 de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een orthodoxere koers is gaan varen. De al jaren bestaande gedoogpraktijk van gezamenlijke tafelvieringen wordt niet meer door de vingers gezien.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur