Handelingen

Amersfoort, Westsingel 46 - Kloosterkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Observantenklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Amersfoort
Plaats: Amersfoort
Adres: Westsingel 46
Postcode: 3811BB
Inventarisatienummer: 14411
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: horeca
Monument status: Rijksmonument 8069

Geschiedenis

Historisch complex. Nu horeca De Observant.

De hoofdingang van De Observant bevindt zich niet meer aan de Westsingel, maar aan het Stadhuisplein.

Geschiedenis. Bron: observant.nl

Van bedelorde tot Stadscafe & Evenementenlocatie

Het pand van de Observant kent een rijke, veelkleurige historie. In de vijftiende eeuw bouwde een groep Observanten het klooster. In 1472 kregen de Franciscanen of Minderbroeders het terrein waar nu De Observant staat. De naam van dit klooster komt van de Observatie, een 15e eeuwse beweging van strenge hervormingsmaatregelen binnen de Franciscaner kloosters.

De Observanten vormden een afsplitsing van de orde der Minderbroeders, een bedelorde die gesticht werd door Franciscus van Assisi. Vanaf 1479 namen de biechtvaders en boetpredikers in het Amersfoortse klooster de regels van armoede en soberheid zo zuiver mogelijk in acht. Die naleving noemt men observeren. Na de ondertekening door Amersfoort van de Unie van Utrecht in 1579, de reformatie verlieten de Observanten/ de monniken het klooster. De overige gebouwen kregen andere functies. De kapel van het klooster werd in 1587 afgebroken en het klooster werd een doelhuis van de schutterij, een ruimte voor de stadsgeneesheer en een glasblazerij.

Daarna kreeg het klooster steeds meer de functie van een herberg. Het werd zelfs een heus logement: de Doelen. Ook hebben er enkele belangrijke gasten gelogeerd: Prins Frederik Hendrik in 1640. Tsaar Peter de Grote in 1716 en de Deense koningin Karoline Mathilde in 1766.

In de 19e eeuw werd het complex achtereenvolgens een Artillerie – en Genieschool, een “werkhuis ter wering van de bedelarij” en een brandweerkazerne. In de vorige eeuw werd De Observant vooral als kazerne gebruikt en in deze eeuw zijn er gemeentelijke diensten gehuisvest; van magazijn en brandweerkazerne tot sociale dienst en gemeentearchief. Het kloostergebouw is in april 1982 zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Met aanduidingen en benamingen wordt de geschiedenis zichtbaar gemaakt. Daarna dient het oude klooster een geruime tijd als gemeentelijke informatiewinkel, gemeentearchief, Woonkompas en Stichting Ravelijn. Tegenwoordig, sinds 2008 zit hier Evenementen locatie De Observant. Met op de 1e verdieping 9 conferentiezalen en op de begane grond 4 ruimten; De Schutter, De Doelen, De Galerij en het prachtig vormgegeven Grand Café met een binnenplaats, die de sfeer van weleer ademt, met de oude kloostermuren als decor, waar u een terras tussen de olijfbomen treft.

De Observant anno 2019

Vanaf 2005 is Walrick Halewijn eigenaar van De Observant. Anno 2019 is de Observant een evenementenlocatie waar gastvrijheid de boventoon voert, en menig Amersfoorter een cappuccino heeft gedronken, een vergadering of borrel heeft gehouden of een feest heeft gevierd. Totaal bestaat het monumentale pand uit 13 ruimten die geschikt zijn voor een congres, bijeenkomst, vergadering, borrel, bedrijfsfeest of een ander samen zijn.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Pand met gepleisterde gevel met naar voren springende middenpartij met rustica werk en rechte daklijst. Empire karakter, snijwerk aan de ingang. Het voormalig Observantenklooster, XV B. Thans brandweerkazerne. Het vroegere gedeelte van het klooster van de Minderbroeders of Observanten is nu Gemeentelijk archief.

Externe links

Afbeeldingen