Handelingen

Ammerstol, Kerkplein 4 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Ammerstol
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Ammerstol
Adres: Kerkplein 4
Postcode: 2865XN
Sonneveld-index: 01549
Jaar ingebruikname: 1881
Architect: Redeker, L.J.
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 8102 (inventaris)

Geschiedenis

Neogotische dorpskerk met toren. Verving kerk uit 1333. De Hervormde Kerk uit 1880-1881 is op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst vanwege de historische inventaris.

Orgel

Het orgel in Ammerstol is geschonken door C. Zaanen Dzn. Het werd gebouwd door de firma Van Dam. In 1975 restaureerde de firma Slooff het orgel, onder advies van Willem Hülsmann.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Aan de westkant staat een eikenhouten preekstoel uit de eerste helft van de 17de eeuw. De zeshoekige staande preekstoel bestaat uit een kuip, voet en trap. De kuip heeft toogpanelen. In de zwikken van het voorste paneel druivetrossen. Op de hoeken geknikte toscaanse pilasters. Het hoofdgestel heeft een bollend fries. De voet is van steen en eveneens zeshoekig. De tulpvormige overgang van voet naar kuip heeft zes bruin geverfde onbewerkte ribben. Een klankbord ontbreekt. De moderne trap is eikenhout geverfd. Hiervoor staat een eikenhouten doophek, eveneens uit de 17de eeuw. Het onderstel bestaat uit toogpanelen waartussen dorische pilasters zijn aangebracht. Daarop staan balustervormige spijlen. Bollen op de hoek. Boven de deur van het doophek een grijs geverfde ijzeren doopboog met koperen knop. Op het doophek staat een houten voorzangerslezenaar met voluutvormige versieringen. Tegen de noordmuur staat een eikenhouten herenbank uit de eerste helft van de 17de eeuw. De tweevoudige herenbank is drie traveeen breed. Het achterschot en het voorste schot bestaan uit toogpanelen met geholde tandlijst met gecanneleerde dorische pilasters. Het achterschot wordt bekroond met hoofdgestel en gebroken fronton. Het fries is versierd met consoles van acanthusblad. In het fronton een gekroond wapenschild: gevierendeeld, bestaande uit de wapens van Lockhorst, 's Heeraartsberg, Ammerstol en Bergambacht, met hartschild Renesse. Schilddragers twee gouden griffioenen. Dit wapen is later dan de bank en zal dateren uit de tijd dat Johan Adolf van Renesse heer van Lockhorst, Ammerstol, 's Heeraartsberg en Bergambacht was (1732-1766). Het voorste schot wordt bekroond met een hoofdgestel, waarvan het fries versierd is met ranken. Het middelste schot heeft kornissingen. Achter het orgel hangt een groot aedicula-vormig rouwbord met segmentvormig fronton en twee toscaanse zuilen voor de ambachtsheer Jacob de Cuypre, gestorven in 1702. In het fronton een geschilderd doodshoofd; in het fries: MEMENTO MORTIS. Op het middenveld het gekroonde wapenschild van de overledene en zijn kwartierwapens. Twee psalm- en gezangbordjes uit 1677, gesigneerd M HOFF (Jan van Munninckhoff). De rechthoekig houten bordjes zijn aan de bovenzijde inspringend halfcirkelvormig. Zwart geverfd met goud randje en letters. Rechthoekig houten bord met bijbelteksten (Jes. 55.6 en Psalm 92 vs 14) in lijst. Gesig. J. v. MHOFF 1684. (Jan van Munnickhoff). Koperen preekstoellezenaar uit het derde kwart van de 17de eeuw. De geschubte gebogen arm met voluten draagt een rechthoekig blad zonder kader bestaande uit ranken met korenaar als middenstuk. Op het doophek aan weerszijden van de voorzangerslezenaar staan twee koperen kandelaars uit het begin van de 17de eeuw. Zij bestaan uit een geprofileerde stam met knoppen en ringen, waarop een vetvanger en kaarsenhouder. Geen voet. Twee koperen kronen uit 1709 met uitvoerige schenkingsinscriptie op de bol. Twee kransen van zes armen. De armen zijn met Arabische cijfers gemerkt. Een derde grotere kroon is van het zelfde type maar niet gedateerd. In 1885 komt er een eenklaviersorgel in de kerk, gemaakt door L. van Dam & zonen te Leeuwarden. De galerij werd getimmerd door A.J. Stuurman uit Ammerstol. Het hoofdwerk bestaat uit twee torens met opzetstukken en rustend op consoles. Tussen de torens een harp. De klauwstukken hebben de vorm van gebroken voluten. De gaanderij wordt gedragen door twee toscaanse zuilen. Op de gaanderij een bord met de tekst: 'Geschenk van den Heer Cs Zaanen D2 Overleden 4 April 1885'. Twee gegraveerde avondmaalsbekers uit 1669, aan de kerk geschonken in 1681; twee bekers uit 1722, aan de bovenzijde gegraveerd met open bandwerk, waarin ranken; afhangende festoenen met kelkjes en vruchten; twee bordjes uit 1894. Voorts een tinnen bord, doorsnede 41 cm en een gebuikte snavelkan, 26 cm hoog. Eikenhouten klokkenstoel met klok van A. de Borch, 1564, diam. 61 cm. Mechanisch torenuurwerk, ca.1930, Van Bergen, van elektrische opwinding voorzien.

In de media

  • Uit Dichtbij.nl, d.d. 10 september 2015

De restauratie- en herstelwerkzaamheden aan de dorpskerk van Ammerstol worden zaterdag feestelijk afgerond. Wethouder Dilia Blok zal om 11.00 de officiële opleveringshandeling verrichten door het terugplaatsen van de haan op de kerktoren. Het kerkgebouw in Ammerstol kampte al jaren met verzwakte fundamenten. Verlaging van het grondwaterpeil had de koppen van de funderingspalen aangetast. Dit zorgde voor scheurvorming in de kerkzaal en de kerktoren. De toren is eigendom van de gemeente, de zaal is eigendom van de kerk.

De restauratie van de kerktoren is uitgevoerd door Den Hoed Aannemers uit Bergambacht. Aannemingsbedrijf Visser uit Ouderkerk aan den IJssel deed het herstel van de fundering. De voormalige gemeente Bergambacht nam de kosten van het herstel van het fundament van de toren en voorgevel voor haar rekening. De kerk bekostigde de restauratie van de fundamenten van de kerk, de zijmuren van de kerkzaal en het dak. Om dit te bekostigen voert de kerk nog het hele jaar actie onder het motto: ‘Samen sterk voor de Ammerse kerk’. Tijdens graaf- en herstelwerkzaamheden zijn een schedel en botresten gevonden. Na onderzoek door SOB Research bleken de resten niet van een intact skelet te zijn. Ook troffen archeologen restanten van de voormalige kerk aan, die in 1878 werd afgebroken.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur