Handelingen

Ammerzoden, Meester La Grostraat 29 - Ruïnekerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw of Ruïnekerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Well - Ammerzoden
Provincie: Gelderland
Gemeente: Maasdriel
Plaats: Ammerzoden
Adres: Meester la Grostraat 29
Postcode: 5324AJ
Sonneveld-index: 10847
Jaar ingebruikname: 14e
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 8106 (toren)

Geschiedenis

Gotische kruiskerk met driebeukig schip, dwarsschip, beide uit de eerste helft der 16e eeuw, en diep, eenbeukig koor met veelhoekige sluiting, 14e eeuw. Schip en dwarsschip zijn sedert 1672 een ruïne; dat is de danken aan de Fransen die de kerk in brand wilden steken, waardoor het schip en het transept volledig afbrandden. In en bij de kerk twee gotische zerken en een uit 1711 daterende grafzerk. Voor de kansel ligt een oude priesterzerk uit de 16e eeuw. In 1950 kreeg het koor een nieuw gewelf. Twee kraagstenen aan weerszijden van de ingang dragen de jaartallen 1950 en 1672. De andere versierde consoles dateren uit 1950.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft deze streek veel schade opgelopen als gevolg van het oorlogsgeweld. De meeste dorpen langs de Maas werden door Engels trommelvuur grotendeels verwoest. Ook de Ruïnekerk werd opnieuw getroffen, waardoor nu ook het koor en de toren in een ruïne veranderde. De kerkelijke Gemeente van Ammerzoden werd geadopteerd door de Hervormde gemeente van Soest en door gezamenlijke acties werden voldoende middelen bijeengebracht om het koor te restaureren. De muren van het koor werden weer in Gotische stijl opgetrokken. De slanke spitsboogvensters die na 1672 grotendeels waren dichtgemetseld kregen hun oorspronkelijke vorm terug en de stenen Gotische gewelven werden in de oude staat teruggebracht. Ook de toren werd hersteld. In 1950 kon de kerk weer in gebruik worden genomen met een eredienst, die geleid werd door de pastor loci, Ds. F. de Graaff.

Restauratie in 1992

Tegen het eind van de jaren 1980 werd het duidelijk dat opnieuw een grondige restauratie nodig was om het gebouw te conserveren. Als gevolg van inwatering waren de steunberen ernstig beschadigd en ook de binnenmuren verkeerden door vochtinwerking in een slechte staat. In juni 1992 werd met de werkzaamheden begonnen. Hierbij werden tevens twee boogvensters van de ruïnemuren hersteld, omdat deze dreigden in te storten. Achter de pleisterlaag van de plint bleek een laag natuursteen en een speklaag te zitten, wat er op wees dat dit pleisterwerk niet origineel was. Besloten werd om de pleisterlaag te verwijderen en de muur terug te hakken, daar deze zeer slecht was. Daarna werd de plint met de oude stenen in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. Eind 1992 was het binnengedeelte zover klaar zodat de kerk weer kon worden gebruikt. Op 9 december 1992 vond de ingebruikname-dienst plaats, waar wederom Ds. F. de Graaff, nu als oud-predikant van de gemeente voorging.

(Bron:Website van de kerkelijke gemeente)

Tevens kliederkerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

NED. HERV. KERK. Gotische KRUISKERK met driebeukig schip, dwarsschip, beide uit de eerste helft der 16e eeuw, en diep, eenbeukig koor met veelhoekige sluiting, 14e eeuw. Schip en dwarsschip zijn sedert 1672 een ruïne. In en bij de kerk twee gotische zerken en een uit 1711 daterende grafzerk.

Toren

De in oorsprong 14e eeuwse, doch in de eerste helft der 16e eeuw vernieuwde toren, hersteld na oorlogsbeschadiging in 1944-'45, bezit aan de zuidzijde een met boognissen versierde, veelhoekige traptoren. Klokkenstoel met klok van E. Tolhuis, 1547, diam. 69 cm. Een gedeelte van een historisch mechanisch torenuurwerk is nog in de toren aanwezig.

Externe links

Afbeeldingen