Handelingen

Amstelhoek, Mennonietenbuurt - Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Israëlitisch
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Ronde Venen
Plaats: Amstelhoek
Adres: Mennonietenbuurt
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1805
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Gebouwd als Doopsgezinde Kerk, vandaar ook de naam Mennonietenbuurt. Na te gaan wanneer deze is gebouwd.

Aan het eind van de achttiende eeuw vestigden de eerste joden zich in de gemeente Thamen, gelegen op de grens van de provincies Noord-Holland en Utrecht. In 1803 kochten vijf Amsterdamse joden de mennonitische kerk van Mijdrecht en schonken die aan de joden van Thamen. Het gebouw werd opgeknapt en in 1805 ingewijd als synagoge.

De kleine joodse gemeenschap bestond voornamelijk uit slagers en venters. In 1818 werden zowel de burgerlijke als joodse gemeente Thamen opgesplitst in Uithoorn en Mijdrecht. De joodse gemeente Uithoorn verkreeg in 1821 de status van Ringsynagoge. Op dat moment viel Mijdrecht onder de Ringsynagoge Maarssen. Vanaf omstreeks 1835 tot 1906 was Mijdrecht een zelfstandige joodse gemeente, maar het joodse leven bleef nauw verbonden met dat van Uithoorn.

In de loop van de dertiger jaren raakte de synagoge zodanig in verval, dat het gebouw vanaf 1938 niet meer gebruikt werd. Een jaar later werd de inventaris verkocht.

Tijdens de oorlogsjaren besloten de joodse inwoners van Uithoorn hun bouwvallige synagoge zelf af te breken, om plundering te voorkomen. De nog aanwezige waardevolle voorwerpen werden naar Amsterdam gebracht.